Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Mallin täytyy olla uusi

Mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää.

Tuotetta ei saa myydä tai markkinoida ennen rekisteröintiä

Uutuusvaatimus edellyttää, että mallioikeudella suojattavaksi aiottua tuotetta ei saa myydä tai markkinoida ennen kuin rekisteröintihakemus on jätetty PRH:een.

Tuotetta ei myös saa asettaa näytteille, eikä sitä saa muutenkaan julkaista millään tavalla ennen kuin rekisteröintihakemus on jätetty PRH:een.

Poikkeuksena on armonaika

Tuotetta voi kuitenkin tietyin riskein testata markkinoilla ennen rekisteröintiä. Armonaikana eli grace period -säännöksenä tunnettu lainkohta mahdollistaa esimerkiksi sen, että mallin luoja voi testata tuotettaan markkinoilla enintään 12 kuukauden ajan ennen kuin päättää, hakeeko mallille rekisteröintiä.

Kun rekisteröintihakemus tehdään, mallin täytyy olla sama kuin jo aikaisemmin julkaistu malli.

Armonaikaan liittyy monia riskejä, ja siksi PRH suositteleekin, että mallia ei julkisteta millään tavoin ennen kuin rekisteröintihakemus on jätetty virastoon.

Mitkä ovat armonajan riskit?

Vastaavaa armonajan säännöstä ei ole kaikissa maissa, joten mallin julkistaminen ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä voi estää mallin rekisteröinnin ulkomailla.

Malli voidaan myös kopioida ennen kuin rekisteröintihakemus on tehty, mikä estää rekisteröinnin.

Mallin julkistamiseen ja armonajan soveltamiseen voi myös liittyä vaikeita tulkinta- ja näyttökysymyksiä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.07.2019