LEI-tunnus ja kirjanpidollinen emoyhteisö

LEI-tunnusta hakiessa tai aktivoitaessa tai tietoja päivitettäessä LEI-palvelu kysyy, ilmoitatko suoran ja ylimmän kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot.

Merkittävää on, täytyykö emoyhteisön laatia konsernitilinpäätös. Jos emoyhteisön täytyy laatia konsernitilinpäätös, LEI-tunnuksen hakijan tai haltijan täytyy ilmoittaa emoyhteisön tiedot tai syy niiden ilmoittamatta jättämiselle.

Suora kirjanpidollinen emoyhteisö voi olla myös sama kuin ylin kirjanpidollinen emoyhteisö.

Tutustu ohjeeseen emoyhteisöjen tietojen tai niiden puuttumisen ilmoittamisesta.

Suomalaisen yrityksen tai yhteisön velvollisuudesta laatia konsernitilinpäätös säädetään kirjanpitolain 6. luvun 1 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Kirjanpidosta ja emoyhteisöistä voit kysyä tarkemmin kirjanpidon ammattilaisilta tai lukea kirjanpitolain 1. luvun 6. §:stä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Muiden maiden lainsäädännössä on omat määräyksensä emoyhteisön velvollisuudesta laatia konsernitilinpäätös.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.06.2019