Pienet yritykset

Vaikka perimmäinen tavoitteesi olisikin saada lisenssisopimus suuren yrityksen kanssa, saattaa olla hyvä strategia aloittaa pienemmän yrityksen kanssa. Pienemmillä yrityksillä on usein enemmän kykyä muuttua ja innovoida nopeasti, ja tavallisesti on helpompi tavoittaa myös niiden päätöksentekijät.

Tietenkin on myös paljon enemmän pienempiä kuin suuria yrityksiä, joten sinulla on siten myös enemmän mahdollisuuksia jatkaa.

Lisäksi pienemmät yritykset ovat usein suurten yritysten alihankkijoita, joten ne saattavat tarjota sinulle parhaan reitin suuren yrityksen luo.

Löydät ehkä pienen yrityksen, joka on keskittynyt omaan tekniikan alaasi ja jolla on resursseja uudelle tuotteelle sopivassa mittakaavassa. (Esimerkiksi tuotantolaitteita, jotka sopivat pienten määrien tuottamiseen.)

Yksi pienten yritysten huono puoli on se, että niillä on vähemmän rahaa käytettävissään kuin suurilla yrityksillä. Ne saattavat pitää keksinnöstäsi ja olla innostuneita lisensioimaan sen, mutta kehittämisen rahoittaminen saattaa olla heille yhtä vaikeaa kuin sinulle.

Yksi mahdollinen ratkaisu on työskennellä läheisessä yhteistyössä pienen yrityksen kanssa, jolloin kehitystaakka tulee jaetuksi. Myös tietoa voidaan jakaa, joten pienen yrityksen kanssa työtä tekevä keksijä saa sen edun, että tietää paremmin, mitä on tekeillä – vaikka eteneminen olisikin hidasta.

Toinen pieniin yrityksiin liittyvä haitta on se, että ne ovat vähemmän tunnettuja. Voi olla vaikea löytää ne yritykset, jotka saattaisivat olla a) kiinnostuneita keksinnöstäsi ja b) kykeneviä tekemään jotain positiivista sen kanssa.

Ratkaisuna voisi olla värvätä apuun paikallisia tai alueellisia liiketoiminta- ja teknologia-asiantuntijoita, jotka tuntevat pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa. He tuntevat myös rahoitusvaihtoehdot, joihin projektisi saattaisi olla oikeutettu, jos yhdistät voimasi pienen yrityksen kanssa.

On myös olemassa yksityisiä yrityksiä ja konsultteja, jotka järjestävät business-to-business-esittelyjä. Usein näihin liittyvät palkkiot ovat kuitenkin korkeita ja voi olla vaikeaa ennustaa, saatko rahallesi vastinetta. Järkevää olisikin kokeilla kaikkia julkisen sektorin resursseja ensin, koska monet niistä ovat maksuttomia.

Saatat päästä kehitystyössä hyvin eteenpäin myös pienemmän yrityksen kanssa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.12.2016