Tiedon julkitulon riskien arviointi

Idean julkaiseminen ilman sopivaa oikeudellista suojaa on aina vaarallista. Suurimmat riskit ovat seuraavat:

  • Joku voi käyttää ideasi sisältämää tietoa omiin tarkoituksiinsa – mikä usein merkitsee sinun tappiotasi.
  • Julkaiseminen saattaa estää sinua saamasta hyödyllistä patenttia myöhemmin.

Idean alkuvaiheissa monilla keksijöillä on kaksijakoinen ongelma:

  • Ei ole yleensä viisasta hakea patenttia liian aikaisin. Patenttihakemuksen oikea ajoittaminen voi olla ratkaisevan tärkeää (katso Keksinnön suojaaminen - Patentointiprosessi).
  • Keksinnön kehittäminen saattaa kuitenkin edellyttää sitä, että keksintöä on myös esiteltävä.

Kuinka sinun pitäisi suojata ideasi sen alkuvaiheissa?

Keksinnön julkitulon riskit voidaan jakaa kahteen luokkaan:

  1. Keksinnön esitteleminen muille henkilöille yksityisissä tapaamisissa. Nämä riskit ovat kontrolloitavissa, kun otat huomioon muutamia varotoimenpiteitä.
  2. Keksinnön yleinen julkitulo. Tässä vaarat ovat vähemmän itsestään selviä. Ongelma-alueita ovat erityisesti mediajulkisuus ja kilpailut sekä oppilastyöt, jotka tuottavat keksinnön.

Mediajulkisuus ja kilpailut ovat hyödyllisiä sen jälkeen, kun olet laillisesti suojannut ratkaisusi, mutta ei missään tapauksessa ennen sitä.

Oppilastyöt ovat ongelmallisia erityisesti silloin, kun vaaditaan kirjallista julkaisua tai näytekappaletta. Opettajakunta ei usein ymmärrä, että mikä tahansa idean julkinen esittäminen on lain mukaan julkaisemista ja voi aiheuttaa vakavia seurauksia.

Idean julkaiseminen ilman sopivaa oikeudellista suojaa on aina vaarallista!

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.12.2016