Patenttien arviointi

Tämä vaihe on tehtävä perinpohjaisesti. Patentit voivat olla monimutkaisia ja sisältää korkeaa tekniikkaa. Saatat siksi tarvita patenttiasiamiehen apua yhdessä tai useammassa seuraavassa kohdassa. Jos ideallasi on mielestäsi hyvät markkinamahdollisuudet, tähän kannattaa uhrata rahaa.

  1. Tee lista, jossa on tärkeysjärjestyksessä ideasi sisältämät uudet ominaisuudet.
  2. Kokoa kaikki löytämäsi patentit, jotka näyttävät ideasi kannalta olennaisilta.
  3. Tutki jokainen patentti kokonaan etsiäksesi samankaltaisuuksia ideaasi nähden.
  4. Katso erityisen tarkkaan tehtyjä ja hyväksyttyjä vaatimuksia ja viraston tutkimusraportteja. (Jos tutkimusraportissa viitataan muihin patentteihin, sinun tulee ehkä tutustua myös niihin.) Kun löydät olemassa olevaa tekniikan tasoa tai uutuuden esteitä, poista ominaisuus listaltasi.
  5. Katso lopuksi, kuinka monta ominaisuutta listaasi jäi. Jos poistit yhden tai useamman pääominaisuuden, jäljelle saattaa jäädä niin vähän etuja, ettei niillä ole enää merkittävää kaupallista arvoa.

Onko keksinnöllesi tilaa?

Jos tietyllä tekniikan alalla on paljon patentteja, uusille ideoille ei juurikaan ole vahvoja näkymiä.

Esimerkiksi tällä hetkellä "Kelluva saippua/Floating soap" -patentteja on yli 60 – kun kyse on hyvin yksinkertaisesta tuotteesta, voidaan kysyä, kuinka vahvoja nuo patentit voivat olla. Nyt millä tahansa kelluvaan saippuaan liittyvällä idealla voi olla vaikeaa saada kannattavaa immateriaalioikeutta.

Kuka omistaa ja mitä?

Myös se helpottaa, että tiedät kuka omistaa patentit, jotka ovat ideasi kannalta merkityksellisiä. Jos isoilla yrityksillä on vahvat immateriaalioikeudet omalla tekniikan alallasi, voi olla vaikeaa kilpailla heidän kanssaan, vaikka ratkaisusi olisikin erilainen kuin mikään niistä.

Keksijä voittaa David ja Goljat -tapaamisen silloin tällöin, mutta sellaisessa tilanteessa ideallasi on oltava erinomaiset kaupalliset mahdollisuudet, jos aiot pärjätä – erityisesti, kun mietitään sijoituksen houkuttelevuutta.

Patenttien arviointi tulee tehdä perinpohjaisesti. Käytä arvioinnissa tarvittaessa patenttiasiamiehen apua.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2016