Merkittävä kaupallinen potentiaali

Voit itse ajatella, että ideallasi on hyvät kaupalliset mahdollisuudet, mutta jokin muu merkitsee vielä enemmän: toisten ihmisten tulee myös ajatella niin.

Merkittävä kaupallinen potentiaali tarkoittaa sitä, että tuotteella on riskeihin nähden riittävän hyvät mahdollisuudet tuottaa tulosta.

Erityisesti yritykset tarvitsevat vahvoja todisteita siitä, että tuotteesi myy. Nehän ovat niitä, jotka saattavat joutua kuluttamaan miljoonia saadakseen sen markkinoille. Liiketoiminnassa ei ole olemassa sellaista käsitettä kuin "varma voittaja". Jokaista uutta hyvin myyvää tuotetta kohden on muita uusia tuotteita, jotka myyvät huonosti.

Useimmat yritykset etsivät keksintöä

  • joka voi antaa heille (yleensä vahvan immateriaaliomaisuuden kautta) määräävän tai jopa monopoliaseman markkinoilla
  • jota kuluttajat tahtovat kilpailevien tuotteiden sijaan
  • joka tarjoaa hyvän tuottoprosentin sijoitetulle pääomalle
  • joka tarjoaa selvän, vähäriskisen reitin markkinoille.

Mitä todisteita sinä voit esitellä tutkimustesi ja selvitystesi perusteella yrityksille tai sijoittajille siitä, että ideallasi on mahdollisuudet täyttää nämä vaatimukset?

Uudet tuotteet voidaan luokitella kolmeen kategoriaan:

  1. poikkeukselliset tuotteet, jotka dominoivat markkinoitaan ja asettavat uusia standardeja
  2. hyvät, mutta tylsät tuotteet, jotka tarjoavat yritykselle mahdollisuuksia lisätä sen tuloja tai markkinaosuutta
  3. tavalliset tuotteet, jotka tarjoavat vain yhden uuden valintavaihtoehdon muiden joukossa.

Mihin kategoriaan useimmat ihmiset asettaisivat sinun tuotteesi?

Sinun täytyy arvioida kaikki mielipiteet, jotka olet saanut tähän mennessä yrityksiltä tai yksityisiltä henkilöiltä, joilla on asiantuntemusta olennaisilta markkinoilta. Jos todisteita ideasi suosiosta puuttuu, se voi merkitä yhtä asiaa näistä kolmesta:

  • Ideasi kaupalliset mahdollisuudet ovat huonot.
  • Ideasi saattaa tarvita uudelleen miettimistä, jotta siitä tulisi kaupallisesti elinkelpoisempi.
  • Ideasi voi menestyä vain, jos sinusta tulee yrittäjä ja markkinoit sitä itse.

Tarvitset vahvoja todisteita siitä, että tuotteesi myy.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2016