Liiketoimintasuunnitelman tekeminen

Ei ole tiukkoja sääntöjä siitä, miten liiketoimintasuunnitelma rakennetaan, mutta alla luetelluista asioista saat käsityksen siitä, mitä suunnitelmassa tarvitaan.

Tiivistelmä

Yksi A4-sivu, jossa esittelyt lyhyesti

 • kuka olet: työurasi, koulutustaustasi ja kokemuksesi
 • mitä haluat tehdä
 • miksi sinun liikeideasi onnistuu
 • idean myynti- ja tuottomahdollisuudet
 • saatavilla olevat resurssit
 • tarvittavat resurssit.

Ehdottamasi liiketoiminta

 • Kerro, mitä haluat tehdä. Jos yritys on jo olemassa, kerro sen historiasta ja nykytilanteesta.
 • Määrittele asema, jossa haluat yrityksen olevan 3-5 vuoden päästä. (Tuskin kukaan sijoittaja haluaa olla mukana pitempään.)

Ideasi tai tuotteesi

 • Kerro ideasi termein, jotka on helppo ymmärtää, erityisesti, jos on kyse korkeasta tekniikasta.
 • Kuvaile tuotteesi kilpailutilanne ja luettele edut, jotka tekevät tuotteestasi paremman vaihtoehdon.
 • Todista ideasi omaperäisyys ja omistus (patenttitutkimukset, patenttihakemus jne.).
 • Kerro yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea kehitystyötä vielä tarvitaan, jotta tuote olisi valmis markkinoille.

Markkinatieto

 • Esittele tekemäsi markkinatutkimuksen tulokset, joilla voit osoittaa tuotteesi myyntimahdollisuudet. Voit esimerkiksi määritellä tuotteesi markkinakoon ja tarjota lisätietoa kilpailevista tuotteista (myyntihinnat, myyntivolyymi jne.).
 • Luettele kaikki julkiset tiedonlähteet.
 • Jopa erittäin ammattimaisesti tehty markkinatutkimus voi olla uusien tuotteiden osalta väärässä. Jos mahdollista, liitä siis mukaan aiesopimukset, tilaukset tai tositteet prototyyppien myynnistä.

Markkinointikeinot

 • Miten tuotetta markkinoidaan ja myydään?
 • Kuka sen ostaa ja mihin hintaan?
 • Tee myyntiennuste ja perustele se. Kassavirtaennusteesi kertoo, onko sinulla ehdotuksesi varaa (ks. alla oleva kohta "Rahoitus").

Valmistus ja jakelu

 • Miten tuote valmistetaan, kuka sitä valmistaa ja missä?
 • Jos aiot valmistaa tuotteen itse, kerro kaikki yksityiskohdat: laitteet tai tarvittavat resurssit, jakelijat, työvoima, toimitilat, kuljetus, varastointi jne.
 • Kuinka pitkään tilausten toimittaminen vie?
 • Miten valvot laatua ja palvelutasoa?
 • Miten varmistat tukku- ja vähittäismyynnin jakelusopimukset?

Johto

 • Luettele omat taitosi.
 • Luettele muiden tiiminjäsenten taidot (CV:t liitteeksi).
 • Tunnista puutteet ja tee korjaavat toimet.
 • Minkälaista lisähenkilöstöä tarvitset?

Rahoitus

Tässä kohdassa saatat tarvita kirjanpitäjän apua.

 • Määrittele ja perustele rahoitustarpeesi.
 • Ennusta kassavirrat. Ennusteeseen tulee sisällyttää kaikki kustannukset ja lista saattaa olla todella pitkä!
 • Kerro, mitä rahoitusta saat itse hankittua esimerkiksi yksityisiltä rahoittajilta tai julkisten tukien kautta.
 • Luettele kaikki "mitä jos" -tapaukset. Nämä ovat kassavirtaennusteesi vaihtoehtoisia versioita, jotka on suunniteltu testaamaan suunnitelmiesi elinvoimaisuutta. Minkälainen vaikutus kassavirtaasi on esimerkiksi sillä, jos maksut tulevatkin neljän eikä suunnitellun kahden kuukauden kuluttua? Tai jos ensimmäisen vuoden myyntisi onkin 50 % ennustettua pienempi? Mieti kaikkia mahdollisia vastoinkäymisiä, koska jos sinä et sitä tee, mahdolliset sijoittajat kyllä tekevät!
 • Osoita, kuinka sijoittajat voivat 3-5 vuoden kuluttua lähteä toiminnasta kannattavasti.

Riskien hallinta

 • Osoita, kuinka voit minimoida riskit. Esimerkiksi jos markkinoita on enemmän kuin yksi, ehdota, että tähtäätte aluksi sille, joka sisältää pienimmän riskin, vaikka tuottomarginaali olisikin pienempi.
 • Kuinka hallitset rajun kasvun? Monet yritykset ovat haavoittuvimmillaan, kun ne kasvavat nopeasti, sillä kustannukset nousevat nopeammin kuin käytettävissä olevat tulot.

Liiteluettelo

Sijoita tänne kaikki se dokumentaatio, joihin aiemmissa osioissa viitattiin: patenttitutkimusraportit, CV:t, tekniset raportit, aiesopimukset jne. Aloita sisällysluettelolla, jotta asiakirjat on helppo löytää.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.12.2016