Onko ideasi itsestäänselvä?

Ollakseen keksintö ratkaisun tulee olla keksinnöllinen. Keksinnön ei tule olla itsestäänselvä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ratkaisu juolahtaisi heti mieleen alan ammattimiehelle. Sana itsestäänselvä (engl. obvious) tulee latinan termistä "tiellä" (ob via). Keksintöjä ajatellen se tarkoittaa jotakin, mikä olisi seuraava looginen askel ongelman ratkaisussa.

Sen määrittäminen, mikä on itsestäänselvää, voi olla todella hankalaa. Monissa keksinnöissä on yhteen liitetty laitteisto (esimerkiksi avaimenperään sijoitettava taskulamppu). Yhdistelyn tulos voi olla uusi tuote, mutta sen toiminnallisuus ja ominaisuudet voivat olla täysin ennakoitavissa heti, kun joku tietää sen komponentit. Ratkaisua voitaisiin näin pitää itsestäänselvänä.

Tuotetta, jossa yksi osa on korvattu toisella, jolla on samanlaiset ominaisuudet, voidaan pitää itsestäänselvänä (esimerkiksi pienen metallijousen korvaaminen kumisella kartiolla.)

Jossakin tapauksessa voi olla kyse uudesta ongelmasta, joka voidaan ratkaista jollakin hyvin tunnetulla tekniikalla. Tätä "uutta" prosessia ongelman ratkaisuun voitaisiin pitää itsestäänselvyytenä, jos ongelmaan olisi vain yksi ratkaisu, joka tiedettäisiin tekniikan ihmisten keskuudessa tyypillisenä tapana ratkaista ongelma (on niin sanottua alan ammattitaitoa). Toisaalta, jos osat yhdistetään niin, että tuote tai prosessi ominaisuuksineen on suurempi kuin osiensa summa tai luultua parempi, kyseessä saattaisi olla uusi keksintö.

Kyseessä voi olla keksintö myös silloin, jos ongelmaan on olemassa useita mahdollisia ratkaisuja, mutta keksijän on täytynyt tutkia niitä ja valita paras ratkaisu. Tai keksijä voi uhmata jotakin teknistä ennakkoluuloa ja ratkaista ongelman tekemällä jotain sellaista, minkä ei ole aiemmin kuviteltu toimivan.

Jos ratkaisu olisi alan ammattimiehelle ilmiselvä, kyseessä ei ole keksintö.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.12.2016