Tietotaito

Tietotaito on dokumentoimatonta tietoa, jota on vain sinulla. Se muistuttaa liikesalaisuutta. Ilman sinun tietotaitoasi muilla saattaa olla vaikeuksia kaupallistaa ideasi. Saatat esimerkiksi tietää, kuinka alentaa tuotantokustannuksia merkittävästi käyttämällä tavanomaisia menetelmiä epätavanomaisella tavalla.

Tietotaito voi olla kaupallisesti arvokasta ja se voidaan sisällyttää lisensointisopimukseen. Aidosti arvokas tietotaito on kuitenkin harvinaista, eikä sen rekisteröimiseen ole keinoja. Jos esimerkiksi työntekijät tai kumppanit varastavat tietotaitoa, sitä voi olla vaikea todistaa.

Jos tietotaitosi on tietoa, jonka pitäisi sisältyä patenttiin, saattaa olla vaarana, että patentti kumoutuu, jos jätät tiedon pois. Kysy aina patenttiasiamieheltä neuvoa, kun arvioit, mitä tietotaidon piiriin kuuluu.

Tietotaito voi olla kaupallisesti arvokasta, mutta kysy sen suhteen neuvoa patenttiasiamieheltä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2016