Patentin hakeminen

Patentin hakeminen on laillinen prosessi, joka on tarkkaan ajoitettu kiinteine määräaikoineen. Siihen ei kannata rynnätä!

Voit lisätä mahdollisuuksiasi arvokkaan patentin saamiseen toimimalla seuraavasti:

 • Tutustu hakemusprosessiin yksityiskohtaisesti.
 • Älä tee hakemusta kiireessä, tee se strategisesti järkevällä tavalla. Mieti kaupallistamissuunnitelmiasi ja sitä, miksi ja milloin hakemus kannattaa tehdä. (Katso kohta Patentointistrategia.)
 • Käytä patenttiasiamiestä! Älä tee kaikkea itse – virheiden riski on liian suuri.

Tällä sivulla annetaan lyhyt opastus Euroopan patenttisopimuksen (EPC) mukaisen eurooppapatentin hakemiseen. Lue lisää hakuprosessista Euroopan patenttiviraston sivuilta.

Patentin hakeminen kansallisesta virastosta noudattaa karkeasti ottaen vaiheita 1-6, mutta hakemus pitää tehdä kunkin maan omalla kielellä.

Kansainvälisen hakemuksen tekeminen käyttämällä patenttiyhteistyösopimusta (PCT) sisältää yhtenäisen käsittelyn vaiheissa 1-4, mutta 30 kuukautta patenttihakemuksen tekemisen jälkeen vaiheet 5 ja 6 läpikäydään jokaisessa kansallisessa tai alueellisessa virastossa, jossa haluat patenttisuojan. Lue lisää PCT:stä WIPO:n sivuilta.

Hakemusreittisi valinta (EPC, PCT, kansallinen ja alueellinen, tai näiden yhdistelmä) riippuu

 • keksinnöstäsi
 • liiketoimintasuunnitelmastasi
 • käytettävissäsi olevista varoista
 • tavoitelluista markkinoista
 • todennäköisimmistä loukkaavien tuotteiden lähteistä.

Patenttiasiamies voi ohjata sinut reitille, joka on sinun ja keksintösi kannalta paras.

Vaihe 1: Prosessin aloittaminen

Patenttiasiamiehesi on huolehdittava, että hakemuksessa on seuraavat asiakirjat:

 • patenttihakemuslomake
 • tiedot keksijästä (sinä)
 • keksinnön selitys
 • vaatimukset
 • piirrokset (jos on)
 • tiivistelmä.

Myös hakemusmaksu on maksettava. Viivytysten välttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki asiakirjat täyttävät kaikilta yksityiskohdiltaan viralliset vaatimukset. Patenttiasiamiehesi voi taata tämän. EPOssa hakemukset otetaan vastaan englannin, ranskan ja saksan kielisinä.

Jotta patenttiasiamies voi laatia kaikki tiedot keksinnöstäsi, hänen on tietenkin tehtävä kanssasi tiivistä yhteistyötä. Älä oleta tietäväsi paremmin vain, koska kyse on sinun keksinnöstäsi. Sinun täytyy luottaa patenttiasiamiehesi taitoihin ja arvostelukykyyn, sillä patentointi on monimutkainen yhdistelmä lakiasioita ja teknologiaa. Erityisesti vaatimukset on luonnosteltava taidolla, koska ne ovat patentin tärkein osa.

Vaihe 2: Hakemispäivä ja muotoseikkojen tarkastus

Jos asiakirjat ovat kunnossa, hakemuksellesi annetaan hakemispäivä (toisinaan puhutaan "etuoikeuspäivästä"). Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen tehdään muotoseikkojen tarkastus, jossa katsotaan, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat virheettömiä. Seuraavien 12 kuukauden aikana voit hankkia patenttisuojan muissa maissa ja näitä myöhemmin tehtyjä hakemuksia kohdellaan ikään kuin kukin hakemus olisi jätetty em. etuoikeuspäivänä. Käytännössä tämä antaa sinulle vuoden aikaa päättää, kuinka monta maata haluat sisällyttää suojan piiriin.

Vaihe 3: Uutuustutkimus

Sinulle lähetetään tutkimusraportti, jossa on kaikki keksintöösi olennaisesti liittyvät, kokeneen tutkijan löytämät patentoitavuuden esteet luettelona ja kopioina. Tutkimus perustuu pääosin vaatimuksiisi, mutta myös selityksesi ja piirroksesi otetaan huomioon. Raportti sisältää usein ensimmäisen mielipiteen keksintösi patentoitavuudesta.

Vaihe 4: Patenttijulkaisu

Hakemuksesi julkaistaan 18 kuukauden kuluttua hakemispäivästä. Keksintösi ilmestyy tietokantoihin muiden ihmisten saataville ympäri maailmaa ja toimii uutuuden esteenä mille tahansa toisten keksijöiden tai yritysten samankaltaista keksintöä koskeville patenttihakemuksille.

Sinulla on tämän jälkeen kuusi kuukautta lisää aikaa tehdä kaksi päätöstä:

 • Haluatko jatkaa hakemustasi? Osoitat halukkuutesi pyytämällä varsinaista patentoitavuustutkimusta.
 • Mitkä maat haluat sisällyttää (‘nimetä’) patenttisuojaasi? Tämän perusteella on maksettava nimeämismaksut.

Patentin myöntämisen jälkeen voit vaatia loukkauksista vahingonkorvauksia takautuvasti hakemuksesi julkaisupäivästä lähtien. Joissakin maissa oikeuden käyttäminen edellyttää kuitenkin sitä, että vaatimuksista toimitetaan käännös kansallisen patenttiviraston julkaistavaksi.

Vaihe 5: Varsinainen patentoitavuustutkimus

Jos pyydät varsinaista patentoitavuustutkimusta, EPOn on ratkaistava täyttääkö keksintösi ja hakemuksesi Euroopan patenttisopimuksen vaatimukset. Suurimman objektiivisuuden takaamiseksi käytetään kolmea EPO-tutkijaa, joista yksi huolehtii yhteydenpidosta patenttiasiamieheesi. Tässä vaiheessa on tyypillistä, että tutkijat ja patenttiasiamies käyvät keskenään keskustelua, joka saattaa johtaa hakemuksesi avainosien uudelleen muotoiluun. Patenttiasiamiehesi puolustaa hakemustasi, ja tämä on yksi syy lisää siihen, miksi ammattimainen edustus on ensiarvoisen tärkeää.

Vaihe 6: Patentin myöntäminen

Jos tutkijat päättävät myöntää patentin ja kaikki maksut on maksettu ja kaikki vaatimusten käännökset jätetty, päätös julkaistaan EPOn julkaisemassa European Patent Bulletin -lehdessä. Myöntämispäätös tulee voimaan julkaisupäivänä.

Vaihe 7: Voimaansaattaminen

Nyt olet saanut nipun yksittäisiä kansallisia patentteja. Kun EPOn myöntämispäätös on julkaistu, patenttisi on saatettava voimaan kaikissa nimetyissä maissa tietyn aikarajan sisällä. Jos tätä ei tehdä, patenttisi ei ehkä ole täytäntöönpanokelpoinen kyseisessä valtiossa. Joissakin valtioissa voimaansaattaminen saattaa edellyttää käännösten toimittamista (ja niiden maksamista). Käännöksiä saatetaan edellyttää koko patentin tai vain myönnettyjen vaatimusten osalta.

Vaihe 8: Väite

Kolmannet osapuolet – tavallisesti hakijan kilpailijat – voivat tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan, jos he ovat sitä mieltä, että sitä ei olisi pitänyt myöntää. Sen jälkeen kun myöntäminen on julkaistu European Patent Bulletin -lehdessä, heillä on yhdeksän kuukautta aikaa väitteen tekemiseen. Kaikkein yleisin väite on, että keksintö ei ole uusi tai että se ei ole keksinnöllinen. Asia tutkitaan EPOssa jälleen kolmen tutkijan voimin.

Väite on viimeinen mahdollisuus hyökätä eurooppapatenttia vastaan yhtenä kokonaisuutena yhdessä paikassa. Myöhemmin patentti voidaan haastaa vain kansallisissa tuomioistuimissa, ja yhdessä maassa tehty päätös ei vaikuta samaan keksintöön liittyviin patentteihin muissa maissa. Tämä antaa kilpailijoille vahvan kannusteen haastaa keksintö väiteaikana, sillä patenttien haastaminen erillisissä kansallisissa tuomioistuimissa voi tulla paljon kalliimmaksi.

Vaihe 9: Valitukset

Kaikista EPO:n päätöksistä voi valittaa. Vastuun valituspäätöksistä ottaa itsenäinen valituslautakunta.

Patentin hakemiseen on monta eri reittiä. Patenttiasiamies osaa opastaa sinut oikeaan suuntaan.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2016