Luottamuksellinen tieto ja salassapitosopimukset (NDAt)

Vaikka luottamuksellinen tieto ei olekaan immateriaalioikeutena lakisääteisesti suojattu, se luetaan usein immateriaalipääomaksi.

Yleisin luottamuksellisen tiedon suojaustapa on salassapitosopimus (NDA = Non-disclosure agreement). Salassapitosopimus voi suojata sinua dokumentoimalla henkilön lupauksen olla käyttämättä tai välittämättä tietoa ideastasi. Se, joka rikkoo salassapitosopimuksen ehtoja, on vaarassa joutua oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi.

Salassapitosopimukset voivat auttaa sinua suojautumaan kaikissa ideasi kehitysvaiheissa - huolimatta siitä, mitä muita immateriaalioikeuksia sinulla on ja jopa pitkään tuotteen markkinoille tulon jälkeenkin. Internetissä on useita valmiita maksuttomia salassapitosopimusmalleja. Saattaa kuitenkin olla viisasta kysyä lakimieheltä neuvoa, kun muotoilet omaa sopimustasi.

Suurin ongelmasi on todennäköisesti saada muut ihmiset allekirjoittamaan salassapitosopimus. Monet suuret yritykset ovat sitä mieltä, että salassapitosopimuksia käytetään vain silloin, kun he ovat erittäin kiinnostuneita keksinnöstä. Tämänhän tietää vasta sen jälkeen, kun keksintö on esitelty! (Selviytyäksesi tästä ongelmasta, harjoittele kertomaan ideasi liiketoiminnallisista eduista ilman, että paljastat sen sisältämää uutuutta.)

Salassapitosopimuksia käytetään laajalti kaikissa liiketoimintamuodoissa, joten sinun kannattaa epäilemättä harkita niiden käyttämistä itsekin. Mutta muista, että ne ovat laillisia sitovia sopimuksia. Käytä niitä vain silloin, kun molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että salassapito on välttämätöntä.

Salassapitosopimukset voivat estää muita julkaisemasta tai kaupallistamasta vain sinulta saatuja erityisiä ja ainutlaatuisia salaisuuksia. Mikä tahansa tieto, joka on jo yleisesti tunnettua, on vapaasti muiden käytettävissä salassapitosopimuksesta huolimatta. Samoin jos salassapitosopimuksen kattama luottamuksellinen tieto tulee myöhemmin julkiseksi toisella tavoin, ei salassapitosopimus enää sido sopimusosapuolia.

Salassapitosopimukset voivat auttaa sinua suojautumaan kaikissa ideasi kehitysvaiheissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.12.2016