Mitä aiesopimuksen tulee sisältää?

Seuraava asialista on vain ohjeeksi, eikä se ole kaikenkattava. Lista osoittaa, kuinka monista asioista aiesopimuksen yhteydessä tulee keskustella. Sinun on kysyttävä lakimieheltäsi neuvoa sen suhteen, mitä oman aiesopimuksesi tulisi sisältää.

Mitä ollaan lisensoimassa?

Luettele ja kuvaile kaikki tarjolla olevat immateriaalioikeudet.

Miten eksklusiivinen lisenssi on?

Sallitaanko vain lisenssinsaajan (yritys) valmistaa ja myydä tuotetta vai onko rajoituksia, jotka sallivat muiden (ehkä keksijänkin) valmistaa ja myydä tuotetta?

Mitkä maat sopimus kattaa?

Huomaa, ettet voi säädellä toimintaa niissä maissa, joissa sinulla ei ole immateriaalioikeudellista suojaa.

Mitkä markkinat sopimus kattaa?

Saattaa olla mahdollista neuvotella eri lisenssit eri markkinoilla toimiville yrityksille.

Sovittu rojaltin määrä

Mitä lisenssinhaltija voi vähentää myyntiarvosta?

Sinun on eriteltävä, mitkä kustannukset ovat vähennyskelpoisia. Jos et tee niin, jotkut yritykset saattavat esittää kaikki kuviteltavissa olevat vähennykset pienentääkseen sinulle maksettavan rojaltin määrää.

Takuumaksu

Tarvitset jonkinlaisen maksutakuun, jottei käy niin, että yritys hankkii lisenssin, mutta hidastelee sen työstämistä tai ei tee sillä mitään.

Sopimuksen irtisanominen

Lisenssi voidaan irtisanoa, jos lisenssinhaltija ei suorita sovittuja rojaltin minimimaksuja tai ei täytä muita sovittuja velvollisuuksia.

Luottamuksellisuus

Tämä vaatii lisenssinhaltijaa suojaamaan tietojen luottamuksellisuuden.

Kuinka pitkään lisenssi kestää?

Paras vaihtoehto voi olla se, että lisenssi kestää 1-5 vuotta ja sopimukseen sisältyy uudistamisoptio. Näin pääset helpommin eroon huonosti suoriutuvasta lisenssinhaltijasta.

Kuka omistaa parannukset?

Jos yritys kehittää "sinun" teknologiaasi, kuka omistaa parannuksiin liittyvät aineettomat oikeudet?

Kuka haastaa patentinloukkaajat?

Lakitoimiin ryhtyminen voi olla kallista ja stressaavaa. Voi olla kannattavampaa hyväksyä matalampi rojalti vastikkeeksi siitä, että tämä riski siirtyy lisenssin haltijalle.

Vakioehdot

Näitä käytännön toimintaan liittyviä yksityiskohtia voi olla monia, kuten rojaltin maksupäivät, tarkka tilinpito, kuinka erimielisyydet ratkaistaan jne.

Keskustele lakimiestesi kanssa jokaisen sopimuslausekkeen mahdollisesta vaikutuksesta neuvottelujen edetessä. Älä toimi pikaisesti, vaikka paine siihen olisi kova. Jos mikä tahansa sopimuslauseke on epäselvä, vaadi uudelleenneuvottelua, kunnes asia selviää. Älä kuitenkaan unohda, että neuvottelujen tarkoituksena on saada aikaan sopimus – älä siis odota, että jokainen sopimuslauseke on kirjoitettu sinun eduksesi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.12.2016