Keksijän käsikirja

Ideasta tuotteeksi ja markkinoille

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle ohjeita kaikissa keksinnön kaupallistamisprosessin vaiheissa. Voimme puhua myös "ideasta yritykseksi" -prosessin vaiheista, jos keksintökäsitettä laajennetaan kattamaan myös uudet prosessit, liiketoimintametodit, vuorovaikutustilanteet jne. Vaikka keksintö on perinteisesti liitetty tuotettaviin tuotteisiin, nykyisin ymmärretään, että uusi varallisuus on aina luotu ensisijaisesti uudesta tiedosta tai uusista tavoista hyödyntää olemassa olevaa tietoa.

Vaikka oppaan on julkaissut Euroopan Patenttivirasto, siinä käsitellään paljon muutakin kuin immateriaaliasioita. Immateriaaliasiat ovat epäilemättä välttämättömiä uusien ideoiden menestyksekkään kaupallistamisen kannalta, mutta ne ovat vain yksi tapa lähestyä innovaatioita.

Keksinnöt epäonnistuvat usein syistä, joilla ei ole mitään tekemistä immateriaaliasioiden kanssa. Patentin hakemisesta ei ole juurikaan hyötyä esimerkiksi silloin, jos keksinnöllä ei todennäköisesti ole kysyntää, jos sen muotoilu on epäkäytännöllinen tai jos sitä ei voi tuottaa realistiseen hintaan. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua välttämään monia yleisiä virheitä, jotka liittyvät keksintöihin, ei ainoastaan immateriaaliasioihin liittyviä virheitä.

Riskien pienentäminen ja kustannusten hallitseminen

Jos on yksi asia, joka keksijän on opittava maksimoidakseen menestymisen mahdollisuutensa, se on tämä: riskejä on pienennettävä ja kustannuksia hallittava kaikissa prosessin vaiheissa. Kaikki liiketoimintaan liittyvät hankkeet sisältävät riskejä, mutta keksintöön liittyy lisäriski, koska on mahdotonta ennustaa kuinka hyvin tuntematon ja testaamaton tuote tuottaa voittoa markkinoilla. Vaikka markkinat olisi tutkittu perusteellisesti, kukaan ei voi taata menestystä. Useimmat yritykset ja keksijät tietävät tämän, ja se on suurin syy siihen, miksi he ovat haluttomia pelaamaan uhkapeliä keksinnöillä. Rahojen sijoittamiseen on aina turvallisempia tapoja!

Useimmat riskit ovat taloudellisia, joten kustannusten hallinta on elintärkeää. Keksintöön on helppo kuluttaa liikaa, sillä optimismi tuntuu ajavan varovaisuuden yli. Monen keksintöprojektin epäonnistuminen ei johdu siitä, että keksinnössä olisi jotakin vikaa, vaan siitä, että rahaa on kulutettu liian paljon, liian nopeasti ja vääriin tarkoituksiin.

Keksijänä sinun tulee kyetä osoittamaan, että olet tehnyt kaiken mahdollisen poistaaksesi projektisi riskit. Tämä ei tarkoita pelkästään omia riskejäsi, vaan myös mahdollisten sijoittajien, lisenssinsaajien ja liikekumppaneiden riskejä. Jos sinulla on myönteinen asenne riskien pienentämiseen, houkuttelet todennäköisesti paremmin sijoittajia ja tukijoita. Ajattele riskien pienentämistä siten, että se on olennainen keino parantaa keksintösi menestysmahdollisuuksia - ehkä jopa olennaisempi kuin vahvan immateriaalisuojan hankkiminen.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan kommenttejasi keksijän käsikirjan käytettävyydestä ja tietojen oikeellisuudesta. Tämä auttaa meitä parantamaan opasta.

Toivomme, että oppaasta on sinulle hyötyä. Toivotamme menestystä sinulle ja keksinnöllesi!