Säätiö

Säätiön on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos se harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sillä on tätä varten

  • pysyvä toimipaikka tai
  • palveluksessaan vähintään yksi työntekijä.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Täytä lomake Y4, liitelomake 14 ja henkilötietolomake soveltuvin osin.

Avaa: Lomake Y4, liitelomake 14 ja henkilötietolomake (pdf)

Säätiön hallituksen varsinainen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa lomakkeen Y4.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lomakkeella ilmoitettavat asiat

Merkitse lomakkeelle seuraavat asiat:

  • säätiön toiminimi
  • säätiön elinkeinotoiminnan laatu
  • säätiön säätiörekisteriin merkitty nimi ja kotipaikka
  • säätiön elinkeinotoiminnassaan käyttämä postiosoite.
Toiminimen täytyy sisältää säätiön säätiörekisteriin merkitty nimi. Lue lisää toiminimestä.

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Liitteet

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:
  • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
  • tarvittaessa selvitys säätiön oikeudesta harjoittaa elinkeinoa
  • jos kaupparekisteriin ilmoitetaan merkittäväksi prokuristeja, selvityksenä prokuristien valinnasta säätiön hallituksen kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Käsittelymaksu

Perustamisilmoitus maksaa 380 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.03.2020