Sääntöihin perustuva osuuskunnan edustaminen

Tällä sivulla on seuraavat ohjeet

Yleisimmät edustamismääräykset

Osuuskuntalain mukaan osuuskuntaa edustaa hallitus. Toimitusjohtaja edustaa osuuskuntaa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Sääntöihin voidaan myös ottaa määräys, jonka mukaan hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa.

Säännöissä yleisesti käytettyjä edustamismääräyksiä ovat seuraavat:

 • Osuuskuntaa edustaa hallitus.
 • Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Esimerkkilista edustamismääräyksistä

Osuuskunta voi myös käyttää yllämainituista esimerkeistä poikkeavaa edustamismääräystä säännöissään. Oheisessa listassa on lueteltu erilaiset vaihtoehdot sääntöjen edustamismääräyksistä.

Yhtiöjärjestys- ja sääntömääräyksiin perustuvat edustamisoikeudet kaupparekisterijärjestelmässä

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä asemansa perusteella. Edustamisoikeus on tällöin asemaan sidottu ja riippumaton henkilöstä. Osuuskunnassa vastaavasti asiasta määrätään säännöissä.

Alla on listattu edustamista koskevia yhtiöjärjestys- ja sääntömääräyksiä, jotka näkyvät kaupparekisterin sähköisessä tietopalvelussa. Huomaa kuitenkin, että termi toimitusjohtaja liittyy osakeyhtiölain mukaisiin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin. Termi isännöitsijä liittyy asunto-osakeyhtiölain mukaisiin yhtiöihin.

Tutustu alla olevaan listaukseen edustamismääräyksistä.

Kaikki yhtiömuodot

 • Hallituksen jäsen ja varajäsen kukin yksin
 • Hallituksen jäsen yksin
 • Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen varajäsen yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat

 • Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä
 • Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa
 • Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin
 • Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
 • Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsen ja varajäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä
 • Hallituksenpuheenjohtaja yksin sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen varajäsen kukin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä
 • Kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa
 • Kukin hallituksen varsinainen jäsen ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi varajäsentä yhdessä.
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin
 • Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja yksin
 • Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja hallituksen varajäsen kukin yksin.

Asunto-osakeyhtiölakia soveltavat yhtiöt

 • Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä kukin yksin
 • Hallituksen jäsen ja isännöitsijä yhdessä
 • Hallituksen jäsen ja isännöitsijä yhdessä sekähallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä, tai kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa
 • Isännöitsijä yksin
 • Isännöitsijä yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Isännöitsijä yksin, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kukin yksin
 • Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhtiön isännöitsijä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhtiön edustamisoikeus tarkistetaan sähköisten palveluiden kautta

Yhtiön asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja monet muut tahot käyttävät sähköisiä palveluita (kuten PRH:n Virre-tietopalvelua) osuuskunnan edustamisoikeuksien tarkistamiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että edustamistiedot ovat ajan tasalla ja sähköisissä palveluissa näkyvissä. Siirry Virre-tietopalveluun.

Joskus osuuskunnat laativat edustamismääräyksen, joka ei sisälly yllä mainittuun esimerkkilistaan. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä osuuskunnan toimintaa. Näissä tilanteissa osuuskunnan sääntöihin perustuva edustamisoikeus ei näy sähköisten palveluiden kautta. Edustamisoikeudesta todetaan vain, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista PRH:n asiakaspalvelusta.

Nimetylle henkilölle annettu edustamisoikeus

Sääntöjen määräyksellä voidaan antaa hallitukselle oikeus antaa jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle edustamisoikeuksia. Hallitus voi kuitenkin antaa kyseisiä edustamisoikeuksia vain, jos säännöt tämän mahdollistavat. Säännöissä voidaan määrätä asiasta esimerkiksi seuraavalla lauseella:

Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

Yrityksellä voi olla myös prokuristeja. Prokuroita hallitus voi antaa silloinkin, kun säännöt eivät määrää niiden antamisesta mitään. Prokura on laajuudeltaan suppeampi kuin edustamisoikeus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.06.2020