Yrityksen omistajien (edunsaajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Useimpien yritysten täytyy 1.7.2019 alkaen tehdä kaupparekisteri-ilmoitus omistajistaan (ns. tosiasiallisista edunsaajistaan). Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:


Tutustu myös seuraaviin:

Kuuntele podcast edunsaajista podcast-sivulta


Milloin täytyy ilmoittaa?

Tee ilmoitus 1.7.2019 - 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Ilmoitusta ei voi tehdä ennen heinäkuuta 2019.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Osa yrityksistä tekee edunsaajailmoituksen. Jotkut yritykset ja yhteisöt eivät tee ilmoitusta.

Yritys tekee ilmoituksen

Yritys tekee ilmoituksen vain,
kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies
Yritys tai yhteisö ei tee ilmoitusta edunsaajista
osakeyhtiö,
julkinen osakeyhtiö
avoin yhtiö
pörssiyhtiö
osuuskunta kommandiittiyhtiö
yksityinen elinkeinonharjoittaja
("toiminimi")
keskinäinen vakuutusyhtiö,
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
asunto-osakeyhtiö
säästöpankki keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
osuuspankki yhdistys
asumisoikeusyhdistys säätiö
vakuutusyhdistys uskonnollinen yhdyskunta
eurooppalainen
taloudellinen etuyhtymä

eurooppayhtiö
vakuutusosakeyhtiö,
julkinen vakuutusosakeyhtiö
hypoteekkiyhdistys

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimi") eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Miten teet ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti YTJ-palvelussa 1.7.2019 alkaen. Myös tietojen muutokset ilmoitat YTJ-palvelussa.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies.

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa. Lue lisää valtuutuksen antamisesta ytj.fi-sivuilta.

Mitä tietoja edunsaajista kerätään?

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • nimi
  • henkilötunnus tai syntymäaika
  • kansalaisuus
  • kotimaa
  • kotikunta
  • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Ketkä saavat tietoja käyttöönsä?

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada PRH:lta (1.7.2019 alkaen) ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Tiedon pyytäjän on annettava käyttötarkoituksestaan selvitys PRH:n tähän tarkoitukseen tekemällä lomakkeella.

Tiedot ovat maksullisia.

Miksi edunsaajatiedot rekisteröidään?

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö

  • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
  • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
  • pitää tiedot ajan tasalla.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 - 7 §:ssä.

Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään yhdistyslaissa.

Uskonnollisten yhdyskuntien hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa.

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinnistä säädetään säätiölaissa.

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.06.2019