Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi

Keksintöön voi samanaikaisesti hakea sekä patenttia että hyödyllisyysmallia. Voit toimia myös niin, että haet ensin patenttia ja myöhemmin muunnat patenttihakemuksesi hyödyllisyysmallihakemukseksi. Huomaa, että menetelmää tai käyttöä ei kuitenkaan voi suojata hyödyllisyysmallilla. Muunnettaessa alkuperäinen patenttihakemus jää vireille, ellet erikseen peruuta patenttihakemusta.

Vain vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttihakemus voidaan muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi. Hakemus ei ole vireillä, jos se on jätetty sillensä, hylätty tai peruutettu.

Muunnettu hyödyllisyysmallihakemus saa alkuperäisen patenttihakemuksen tai eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemispäivän. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä. Myönnettyä patenttia ei myöskään voi enää muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi.


Toimi näin

Kun haluat muuntaa patenttihakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi:

  1. Varmista, että patenttihakemus on vireillä sillä hetkellä, kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään.

  2. Laadi hyödyllisyysmallihakemus suomen tai ruotsin kielellä patenttihakemuksen selityksen, patenttivaatimusten ja piirustusten pohjalta. Tiivistelmää ei tarvita. Muuta sana "patenttivaatimus" muotoon "suojavaatimus". Jos patenttihakemuksessa on ollut mukana menetelmävaatimuksia tai käyttövaatimuksia, jätä ne pois hyödyllisyysmallihakemuksesta. Älä lisää hyödyllisyysmallihakemukseen uutta asiaa patenttihakemukseen verrattuna.
  3. Täytä hyödyllisyysmallin hakemuslomake. Lisää rasti kohtaan "Muunnettu patenttihakemuksesta" ja kirjoita siihen alkuperäisen patenttihakemuksen tekemispäivä, maa ja numero.

  4. Toimita hakemuslomake, selitys, suojavaatimukset ja piirustukset PRH:een. Maksa säädetyt maksut (rekisteröintimaksu ja jos suojavaatimuksia on enemmän kuin viisi, lisämaksu jokaisesta viiden ylittävästä suojavaatimuksesta) mieluiten hakemusta jättäessäsi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.06.2019