Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH toteutti säätiöille lähipiirikyselyn – säätiöissä lähipiiri tunnistetaan hyvin

PRH toteutti toukokuussa 2024 säätiöille kyselyn. Kyselyyn vastanneista 252 säätiöstä lähes kaikki kertovat tunnistavansa lähipiirin. 46 prosenttia on jo laatinut lähipiiriohjeen, ja 41 prosenttia aikoo lähiaikoina laatia ohjeen. Lähipiiritoimet täytyy ilmoittaa toimintakertomuksissa, minkä vastaajista 94 prosenttia kertoi jo tehneensä.

PRH on säätiöiden valvonnassaan huomannut, että osalle säätiöistä on epäselvää muiden muassa, ketkä kuuluvat säätiön lähipiiriin, mitä lähipiiritoimet ovat ja miten niistä tulisi raportoida vuosiselvityksessä. Siksi PRH kyselyssään kartoitti säätiöiden tietämystä lähipiiritoimia koskevasta lainsäädännöstä sekä miten lähipiirisääntely on säätiöissä otettu huomioon.

Webropolilla toteutettu kysely lähetettiin säätiöille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen PRH:lle. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, ja vastaamisen pystyi tekemään anonyymisti.

Kyselyitä lähetettiin 1 094 kappaletta. Vastauksia tuli 252 kappaletta, ja vastausprosentti on 26,8.

Saatujen vastausten perusteella on positiivista havaita se, että niin moni säätiö kertoi laativansa lähipiiriohjeen jo lähiaikoina. Siltä osin kysely saavutti yhden tärkeimmistä tavoitteistaan. Toinen tärkeä tavoite oli ylipäänsä kiinnittää huomioita lähipiirin tunnistamiseen, jossa vaikutti olevan puutteita erityisesti tilintarkastajien lähipiirin kuulumisen osalta.

Lisätietoja:
Timo Korhonen
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
timo.korhonen@prh.fi
puh. 02 9509 5019

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.06.2024