Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisteri, yhdistysrekisteri ja tilintarkastajat: Muutokset käsittelymaksuissa 1.1.2024 alkaen

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) maksullisia suoritteita koskevan asetuksen (1247/2023) ajalle 1.1.–31.12.2024.

Uudet hinnastot julkaistaan prh.fi-sivuilla 1. tammikuuta 2024.

Hintamuutokset koskevat seuraavia asioita:

‍Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut


 • Osakeyhtiön perustaminen malliasiakirjoilla 280 euroa
 • Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 280 euroa
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 70 euroa
 • Muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 370 euroa
 • Yritysmuodon muutos, joka ei edellytä kuulutuksen antamista 370 euroa
 • Hallituksen, hallintoneuvoston, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, kestävyysraportointitarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus 50 euroa / asia
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan kotipaikan ja toimialan muutos 50 euroa / asia
 • Toiminimen tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen muutosilmoituksella tai aputoiminimen ilmoittaminen 70 euroa / asia
 • Yhtiöjärjestyksen sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 280 euroa
 • Yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 140 euroa
 • Osakkeita tai osakepääomaa koskeva muutosilmoitus 280 euroa
 • Optio-oikeuden antamista koskeva päätös 440 euroa
 • Pääoman menettäminen 50 euroa
 • Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä muutettaessa tai siitä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 280 euroa + 180 euroa / kuulutus
 • Yhtiön kotipaikan siirto, sulautuminen tai jakautuminen Suomesta EU-alueelle 500 euroa
 • Muu muutosilmoitus 50 euroa / asia
 • Tilinpäätöksen ilmoittaminen ennen 1.12.2024 päättyvältä tilikaudelta, kun on kulunut yli kahdeksan kuukautta tilikauden päättymisestä 100 euroa
 • Tilinpäätöksen ilmoittaminen muuta kuin sähköistä asiointipalvelua käyttäen 100 euroa

Kaupparekisterin sulautumisen, jakautumisen ja kotipaikan siirron käsittelymaksut

 • Sulautumiseen, jakautumiseen tai kotipaikan siirtoon liittyvän suunnitelman ilmoittaminen 240 euroa / yhtiö
 • Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumis- tai jakautumisasiassa tai kotipaikan siirrossa 180 euroa / kuulutettava yhtiö
 • Ilmoitus sulautumisen, jakautumisen tai kotipaikan siirron täytäntöönpanosta 240 euroa / yhtiö
 • Ilmoitus sulautumisen, jakautumisen tai kotipaikan siirron raukeamisesta tai peruuttamisesta 50 euroa / yhtiö

Kaupparekisterin muut hakemusasiat

 • Hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 180 euroa
 • Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 180 euroa
 • Hakemus olla poikkeusluvalla osakeyhtiön hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön hallituksessa tai isännöitsijänä 140 euroa
 • Hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi 400 euroa
 • Muut hakemusasiat 50 euroa

Siirry kaupparekisterin hinnastoon ja maksuohjeisiin prh.fi-sivulle.

Yhdistysrekisterin ennakkotarkastusasiat sekä ilmoitus- ja hakemusmaksut

 • Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 385 euroa
 • Yhdistyksen, Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin perus- tai perustamisilmoitus 110 euroa
 • Yhdistyksen ohjattu perusilmoitus 55 euroa
 • Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 110 euroa
 • Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 55 euroa
 • Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisen yhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 220 euroa
 • Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen tai paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus 220 euroa
 • Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan tai hallituksen muutosilmoitus 25 euroa
 • Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) 25 euroa
 • Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 220 euroa
 • Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän perussäännön tai yhtymäsopimuksen muutosilmoitus 220 euroa
 • Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 25 euroa
 • Hakemus yhdistyksen määräämiseksi purettavaksi 220 euroa
 • Poikkeuslupa (yhdistyslaki, 503/1989, 35 §) 110 euroa

Siirry yhdistysrekisterin hinnastoon ja maksuohjeisiin prh.fi-sivulle.

Tilintarkastajia koskevat maksut

 • KRT-tutkintoon osallistumismaksu 610 euroa
 • Maksu KRT-tutkinnon lisätehtävästä: 1–3 opintopisteen laajuisesta lisätehtävästä 180 euroa, 4–6 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 360 euroa ja 7–9 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 540 euroa.
 • Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistuminen KRT-hakijalta 305 euroa
 • Tilintarkastajan tai kestävyysraportointitarkastajan määräämistä koskevan asian käsittelymaksu 1 000 euroa
 • Palkkiokaton ylittämistä koskevan poikkeuslupahakemuksen käsittelymaksu 2 000 euroa

Siirry tilintarkastusvalvonnan hinnastoihin prh.fi-sivulle.

Lisätietoja:

Kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri: Siirry PRH:n asiakaspalvelun yhteystietoihin prh.fi-sivulle.

Tilintarkastusvalvonta: Siirry tilintarkastusvalvonnan asiakaspalvelun yhteystietoihin prh.fi-sivulle.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024