Kaupparekisteristä on poistettu hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 155 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ilmoittaneet hallitustaan rekisteriin määräajassa.

Poistetut yritykset

Katso lista kaupparekisteristä poistetuista yrityksistä (excel-tiedosto).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Poistetut yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen maaliskuussa 2022. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan hallitus kaupparekisteriin määräajassa.

Kesäkuussa 2022 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa PRH kehotti yrityksiä ilmoittamaan hallituksensa 21.9.2022 mennessä.

Lisäksi PRH tiedotti poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen.

PRH:n oikeus poistaa kaupparekisteristä hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §) ja osuuskuntalakiin (23 luvun 4 §).

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, katso yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnolta. Siirry Verohallinnon yhteystietoihin vero.fi-sivuille.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Lue ohje hakemuksesta poistetun yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin.

Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma–pe klo 9.00–15.00

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.10.2022