EUIPOn ja jäsenvirastojen yhteisiä tiedonantoja päivitetty

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat julkaisseet päivityksiä seuraaviin tiedonantoihin:

Nämä päivitykset johtuvat tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 täytäntöönpanosta jäsenmaissa ja erityisesti artiklan 39(5) aiheuttamista muutoksista luokituksen kattavuuden tulkintaan.

Lisäksi EUIPO ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat päivittäneet alla olevien tiedonantojen muotoa ja terminologiaa. Muutoksia ei ole tehty näiden asiakirjojen sisältämiin periaatteisiin, juridiseen sisältöön tai niiden sisältämiin esimerkkeihin:

Lisäksi saatavilla on uutta koulutusmateriaalia, joka täydentää aiemmin julkaistuja CP3- materiaaleja. Tutustu uuteen koulutusmateriaaliin, joka koskee kuviomerkkien erottamiskykyä.

Näiden tiedonantojen tarkoituksena on yhtenäistää virastojen käytäntöjä ja näin lisätä avoimuutta ja ennustettavuutta. Tiedonantoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat jäsenvaltioiden kehittyviä kantoja.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on osallistunut tiedonantojen CP1, CP2 ja CP4 laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt ne. PRH pyrkii mahdollisuuksien mukaan noudattamaan myös CP3:ssa ja CP5:ssä esitettyjä periaatteita.

Kaikki edellä mainitut yhteiset käytännöt löydät prh.fi:stä.

Lisätietoja:
Sara Henriksson
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5523
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.08.2022