Patentti- ja hyödyllisyysmallimääräykset uudistuvat 1.7.2022

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut uudet patentti- ja hyödyllisyysmallimääräykset. Uudistuksen taustalla on erityisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) uuden standardin ST. 26 voimaantulo 1.7.2022. Standardi koskee patenttihakemuksiin liittyviä biosekvenssejä.

Patenttimääräysten muutokset:

  • huomioitu WIPOn uusi standardi ST.26
  • määräyksiin tehty kielellisiä korjauksia
  • liite 1 kumottu tarpeettomana (Erityismääräykset sellaisten ravinto- tai lääkeaineita tarkoittavien patenttihakemusten käsittelemiseksi, jotka on tehty tai katsottava tehdyiksi ennen 1.1.1995)
  • liitteen 2 sanamuotoja täsmennetty (Erityismääräykset sähköisestä asioinnista)
Hyödyllisyysmallimääräysten muutokset:
  • huomioitu WIPOn uusi standardi ST.26
  • hyödyllisyysmallimääräysten sanamuotoja harmonisoitu vastaamaan patenttimääräysten sisältöä
  • määräyksiin tehty kielellisiä korjauksia
  • liitteen 1 sanamuotoja täsmennetty (Erityismääräykset sähköisestä asioinnista)
Uudet määräykset tulevat voimaan 1.7.2022 ja julkaistaan verkkosivuillamme. Lisäksi ne löytyvät myös Finlexistä viranomaisten määräyskokoelmasta.

Siirry Finlexin määräyskokoelmaan.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Lue myös tiedotteemme WIPOn uudesta ST.26-standardista.

Lisätietoja

Marjo Aalto-Setälä
Johtava lakimies
etunimi.sukunimi@prh.fi
Puh. 029 509 5485
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2022