Hintamuutoksia PRH:ssa 1.1.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut uuden PRH:n maksullisia suoritteita koskevan asetuksen (1057/2021) ajalle 1.1.2022–31.12.2023.

Uudet hinnastot julkaistaan prh.fi-verkkosivustolla 1. tammikuuta 2022.


Kaupparekisteriasiat

Muutokset ovat seuraavat:

 • osakeyhtiön perusilmoituksen käsittelymaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 240 euroa
 • osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan ja säästöpankin sääntöjen muuttamista koskevan muutosilmoitus käsittelymaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 240 euroa
 • asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perusilmoituksen käsittelymaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 320 euroa
 • yhtiömuodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi käsittelymaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 320 euroa
 • hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi 400 euroa
 • oikeaksi todistaminen 15 euroa + 1 euroa / sivu.

Avaa kaupparekisterin hinnastot ja maksuohjeet.

Patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiat

Muutokset ovat seuraavat:

 • diaaritodistukset 10 euroa
 • tavaramerkin ja mallioikeuden oikeaksi todistaminen 15 euroa.

Avaa patentin hinnastot ja maksuohjeet.
Avaa hyödyllisyysmallin hinnastot ja maksuohjeet.
Avaa tavaramerkin hinnastot ja maksuohjeet.
Avaa mallioikeuden hinnastot ja maksuohjeet.

Säätiörekisteriasiat

Muutokset ovat seuraavat:

 • oikeaksi todistaminen 15 € + 1 euroa / sivu
 • vuosiselvityksen ilmoittaminen, kun on kulunut yli kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä 85 euroa.

Avaa säätiörekisterin hinnasto ja maksuohjeet.

Tilintarkastaja-asiat

Muutokset ovat seuraavat:

 • korotettu: ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tilintarkastajan rekisteröintihakemuksen käsittelymaksu 400 euroa
 • lisätty uusi maksu: Tilintarkastajan määräämistä koskevan asian (TTL 2:8) käsittelymaksu 1 000 euroa
 • lisätty uusi maksu: PIE-tilintarkastusasiakkaalle tarjottavien muiden sallittujen palvelujen kuin tilintarkastuspalvelujen palkkiokaton ylittämistä koskevan poikkeuslupahakemuksen (TTL 5:4) käsittelymaksu 4 000 euroa.

Avaa tilintarkastusvalvonnan hinnastot.

Yhdistysrekisteriasiat

Muutokset ovat seuraavat:

 • puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan tai hallituksen muutosilmoituksen käsittelymaksu paperi-ilmoituksella 40 euroa
 • puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan tai hallituksen muutosilmoitus sähköistä järjestelmää käyttäen 20 euroa
 • oikeaksi todistaminen 15 euroa + 1 euroa / sivu.

Avaa yhdistysrekisterin hinnastot ja maksuohjeet.

Yrityskiinnitysasiat

Muutoksena on oikeaksi todistaminen 15 euroa + 1 euroa / sivu.

Avaa yrityskiinnitysrekisterin hinnastot ja maksuohjeet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2022