Kaupparekisteristä on poistettu tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta.

Poistetut yritykset

Lista kaupparekisteristä poistetuista yrityksistä on prh.fi-sivuilla. Lue lisää 22.11.2021 poistetuista yrityksistä.

Poistomenettelyssä mukana olleet yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen toukokuussa 2021. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan tilinpäätöstiedot määräajassa.

Heinäkuussa 2021 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa PRH kehotti yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätöstiedot 3.11.2021 mennessä.

Lisäksi tiedotimme poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen. Poistetut yritykset eivät ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin määräaikaan mennessä.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §) ja osuuskuntalakiin (23 luvun 4 §).

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, ks. yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnolta. Siirry Verohallinnon yhteystietoihin vero.fi-sivuille.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Lue ohje hakemuksesta poistetun yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin.

Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
30.11. asti ma - pe klo 9.00 - 16.15
1.12. alkaen ma - pe klo 9.00 - 15.00

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.11.2021