PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2019–2020

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut raportin siitä, millaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat vuosina 2019–2020 ja millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut. Lisäksi selvitimme, kuinka suuri osa raportoiduista tilintarkastuksen kannalta merkittävistä seikoista oli myös EU-asetuksen 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa on vuodesta 2016 alkaen ollut oma osionsa, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin kahdesta neljään tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksissa on vuodesta 2017 alkaen tullut esittää merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit. Tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin yksi EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Tutustu seurantaraporttiin listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista.

Lisätietoja

Raisa Vitikka
Laadunvarmistuksen asiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5052

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.06.2021