Osakeyhtiö ja osuuskunta: Tilinpäätöksen ilmoittaminen myöhässä on maksullista

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta, jos tilinpäätös ilmoitetaan kaupparekisteriin laissa säädetyssä määräajassa.

Myöhässä ilmoitettujen tilinpäätösten rekisteröinnistä veloitamme 85 euron käsittelymaksun.

Myöhästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksu koskee vuonna 2019 ja sen jälkeen päättyneitä tilikausia.

Maksua ei makseta etukäteen, vaan lähetämme laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Maksu perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1097/2019).

Milloin tilinpäätös täytyy ilmoittaa?

Jotta tilinpäätöksen ilmoittaminen olisi maksutonta, osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kahdeksan (8) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Koronavirusepidemian takia voimassa on väliaikainen laki, jonka perusteella yritykset saavat siirtää tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen pitämistä vuoden 2021 syyskuun loppuun asti. Laki koskee yrityksiä, joiden tilikausi päättyi 30.9.2020 ja 31.3.2021 välisenä aikana. Nämä yritykset voivat ilmoittaa vahvistetun tilinpäätöksensä kaupparekisteriin maksutta 30.11.2021 mennessä.

Huomaa: Kun ilmoitat tilinpäätöksen veroilmoituksen mukana, liitä tilinpäätös täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaan. Muuten tilinpäätös ei välity kaupparekisteriin.

Kun tilinpäätös on rekisteröity kaupparekisteriin, lähetämme kaupparekisteriotteen yrityksen ilmoittamaan osoitteeseen.

Lue tarkemmat ohjeet prh.fi-sivuilta:

Miten voit saada muistutuksen tilikauden päättymisestä?

Lähetämme muistutusviestejä ennen maksuttoman ilmoittamisajan päättymistä osakeyhtiöille ja osuuskunnille, joilta emme ole saaneet tilinpäätöstä siihen mennessä.

Jos haluat saada muistutusviestin, huolehdi, että seuraavat tiedot ovat aina ajan tasalla kaupparekisterissä:

  • tilikausi
  • yrityksen käynti- tai postiosoite tai toimiva sähköpostiosoite.

Huomaa: Tilinpäätöksen ilmoittaminen ajoissa on yrityksen vastuulla. Veloitamme myöhästyneen tilinpäätöksen rekisteröinnistä käsittelymaksun, vaikka yritys ei olisi saanut muistutusviestiä.

Pidä osoite- ja yhteystiedot ajan tasalla

Kun yrityksesi osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, tee osoitteenmuutos netissä YTJ-palvelussa.

Osoite- ja yhteystietojen muutos on maksuton. Lue lisää osoite- ja yhteystiedoista prh.fi-sivulta.

Lisätiedot:

Kaupparekisterin neuvonta
ma–pe 9.00–16.15
Puh. 029 509 5900

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.06.2021