Säätiöiden aika toimittaa vuosiselvitys säätiövalvontaan

Säätiöt ovat velvollisia toimittamaan PRH:lle rekisteröitäväksi vuosittain säätiön vuosiselvityksen 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

PRH ei voi myöntää lisäaikaa laissa säädetyn vuosiselvityksen toimittamiselle rekisteröitäväksi. Myöskään koronatilanne ei anna säätiöille mahdollisuutta poiketa 6 kuukauden määräajasta.

Vuosiselvitys on julkinen lukuun ottamatta tase-erittelyjä.

PRH ei peri vuosiselvityksestä erillistä rekisteröintimaksua, vaan vuosittaisen valvontamaksun. Valvontamaksu lähetetään postitse säätiön säätiörekisteriin merkittyyn osoitteeseen syys-lokakuussa. Tarkista säätiön osoite ytj.fi-sivuston yrityshaussa ja tee tarvittavat muutokset.

Vuosiselvitykset ovat myös PRH:n säätiövalvonnan perusta. PRH:n uutiskirjeestä voit lukea, millaisiin laiminlyönteihin PRH:n säätiövalvonta voi puuttua.

Milloin ilmoitat vuosiselvityksen?

Ilmoita vuosiselvitys 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Jos säätiön tilikausi on kalenterivuosi, toimita vuoden 2020 vuosiselvitys PRH:lle 30.6.2021 mennessä.

Huomaa: Jos säätiö on jo toimittanut vuosiselvityksen vuoden 2020 osalta, asia on kunnossa. Vuosiselvitys näkyy Virre-tietopalvelussa. Tietojen päivittymisessä Virreen on muutaman viikon viive. Virre-tietopalvelusta voit seurata, milloin vuosiselvitys näkyy säätiön rekisteritiedoissa.

Mitä ilmoitat vuosiselvityksessä?

Ilmoita asiakirjoissa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi.

Lue ohjeet vuosiselvityksen sisällöstä.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Voit toimittaa vuosiselvityksen postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:een.

Toimittaminen IXBRL-muodossa on mahdollista vuodesta 2022 lähtien.

Postitse

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä.

Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH.

Sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia, koska säätiön vuosiselvitys sisältää salassa pidettävät tase-erittelyt. Liitä vuosiselvitys sähköpostiin liitteenä pdf-muodossa. Toimita julkinen vuosiselvitys ja salainen tase-erittelyosio erillisinä liitetiedostoina. Valitse vastaanottajaksi "Säätiön vuosiselvityksen lähettäminen". Lue lisää suojatusta sähköpostista.

Lisätietoa:
Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597 (ma-pe 13.00 - 15.00) tai sähköpostitse valvonta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.06.2021