Toimimattomia yrityksiä poistetaan kaupparekisteristä: Tee ilmoitus 27.9.2021 mennessä, jotta yrityksesi välttyy poistolta

PRH poistaa kaupparekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä.

PRH on tällä viikolla kuuluttanut poistomenettelyssä mukana olevat yritykset ja asunto-osakeyhtiöt,

  • jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja
  • joilla ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä ja
  • joilla ei ole vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja
  • jotka Verohallinnon mukaan ovat toimimattomia.

Lista poistomenettelyssä olevista kuulutetuista yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä on prh.fi-sivulla.

Tarkista tiedot ja tee muutosilmoitus 27.9.2021 mennessä

Jos haluat yrityksen tai asunto-osakeyhtiön pysyvän kaupparekisterissä, tee muutosilmoitus 27.9.2021 mennessä.

Lue toimintaohjeet ja tarkempaa tietoa menettelystä prh.fi-sivulta.

PRH:n oikeus poistaa toimimaton yritys kaupparekisteristä perustuu kaupparekisterilakiin (24 §).

Lisätiedot

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma–pe klo 9.00–16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2021