Osakeyhtiö: Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin sähköisessä muodossa

Osakeyhtiö voi ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin sähköisessä IXBRL-muodossa.

Sähköinen tilinpäätös tehdään IXBRL-kielen avulla (Inline eXtensible Business Reporting Language). IXBRL-muotoisissa tilinpäätöksissä tiedot esitetään standardien ja luokitusten mukaisesti yhtenäisellä tavalla. Tämä muun muassa vähentää riskiä siitä, että tilinpäätöksestä puuttuisi oleellisia tietoja.

Sähköinen tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin kirjanpito-ohjelmalla, joka käyttää IXBRL-rajapintaa.

Ilmoita osakeyhtiön tilinpäätös kaupparekisteriin kahdeksan (8) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos ilmoitus on myöhässä, maksu on 85 euroa.

Lue ohjeet osakeyhtiön sähköisestä tilinpäätöksestä prh.fi-sivuilta.

Veroilmoituksen määräajassa kaupparekisteriin ilmoitettu sähköinen tilinpäätös välittyy Verohallinnolle

Kun ilmoitat sähköisen tilinpäätöksen kaupparekisteriin ennen veroilmoituksen määräaikaa, tilinpäätöstä ei tarvitse lähettää erikseen Verohallinnolle. Verohallinto saa määräajassa ilmoitetut sähköiset tilinpäätökset automaattisesti PRH:lta.

Huomaa: Menettely ei muuta Verohallinnolle ilmoitettavien tietojen määräaikaa. Jos yhtiö ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin veroilmoituksen määräajan jälkeen, se voi joutua toimittamaan tilinpäätöksensä erikseen myös Verohallinnolle.

Lisätiedot

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.04.2021