Säätiöille ohje tukisäätiön säännöistä

PRH on julkaissut ohjeen tukisäätiön säännöistä. Ohjeessa kerrotaan, millaiset säännöt säätiöllä täytyy olla, jotta se voi toimia säätiölain mukaisena tukisäätiönä.

Ohje koskee sekä perustettavia että jo rekisteröityjä säätiöitä. Sen tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että säätiöt noudattavat toiminnassaan säätiölakia.

Vuonna 2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin lisättiin yhtenä uutuutena säännökset tukisäätiön käsitteestä.

Tukisäätiön tarkoituksena on tuottaa etua säätiön perustajalle tai säätiössä määräysvaltaa käyttävälle taholle, jonka edunsaajilla ei ole oikeutta tukea saavan tahon varoihin.

Muissa tilanteissa taloudellisen edun tuottaminen säätiön perustajalle tai määräysvallan käyttäjälle on pääsääntöisesti kiellettyä.

Säätiö voidaan määrätä perimään myöntämänsä taloudellinen etu takaisin ja säätiön hallitus voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jos säätiö jakaa taloudellista etua lähipiirille säätiölain vastaisesti.

Lue ohje tukisäätiön säännöistä prh.fi-sivuilta.

Lisätiedot

Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.10.2020