Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: ilmoita yritysmuoto kaupparekisteriin maksutta

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kannattaa oma-aloitteisesti ilmoittaa yritysmuotonsa kaupparekisteriin. Edellytyksenä on, että yhtiö täyttää keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmän yhtiöjärjestyksensä perusteella. Keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä säädetään asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä.

Ennen vuotta 2019 keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuodon rekisteröinti ei ollut mahdollista, joten siksi kaupparekisterissä on osakeyhtiöitä, jotka tosiasiassa ovat keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä.

Yhtiön kannattaa tehdä ilmoitus oma-aloitteisesti, jotta yritysmuoto on oikein rekisteröity kaupparekisteriin. Kun yritysmuoto rekisteröity, yhtiötä käsitellään kaupparekisterissä keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä eikä osakeyhtiönä. Lue lisää keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä prh.fi-sivuilta.

Tieto rekisteröidystä yritysmuodosta näkyy kaupparekisteriotteessa yhtiön perustiedoissa sekä Virre-tietopalvelussa ja YTJ-yrityshaussa.

Ilmoitus on maksuton. Lue ohje yritysmuodon ilmoittamisesta prh.fi-sivuilta.

PRH voi rekisteröidä yritysmuodon viran puolesta

PRH voi myös viran puolesta rekisteröidä osakeyhtiöitä, jotka täyttävät keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmän. PRH lähettää näille yhtiölle kirjeen, jossa kerrotaan yritysmuodon rekisteröinnistä ja sen vaikutuksista.

Jos yhtiö ei halua tulla rekisteröidyksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, sen täytyy muuttaa yhtiöjärjestystään siten, että se ei täytä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmää.

Yhtiö voi valittaa PRH:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.


Lisätietoja

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.09.2020