Säätiöt: toimita puuttuva vuoden 2019 vuosiselvitys viipymättä

Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos se ei saamastaan kehotuskirjeestä huolimatta toimita säätiön vuoden 2019 vuosiselvitystä tai täydennä puutteellista selvitystä.

Uhkasakko asetetaan ensisijaisesti säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa.

Jokaisen säätiön on laadittava vuosiselvitys joka tilikaudelta. Selvitys täytyy toimittaa PRH:een kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Elokuun lopussa noin viidensadan säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta PRH:lle.

Voit tarkistaa PRH:n Virre-tietopalvelun Säätiöhausta maksutta, onko säätiön vuosiselvitys toimitettu ja rekisteröity asianmukaisesti. Siirry Virre-tietopalveluun.

Mitä ilmoitat vuosiselvityksessä?

Ilmoita asiakirjoissa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi. Huomio! Tunnuslukulomaketta ei enää täytetä. Lue ohjeet vuosiselvityksen sisällöstä.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Voit toimittaa vuosiselvityksen postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:een.

Postitse

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä. Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH

Sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia, koska säätiön vuosiselvitys sisältää salassa pidettävät tase-erittelyt. Liitä vuosiselvitys sähköpostiin liitteenä pdf-muodossa. Valitse vastaanottajaksi "Säätiön vuosiselvityksen lähettäminen". Lue ohjeet ja lähetä suojattua sähköpostia PRH:een.


Lisätietoa:

Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.09.2020