PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2018–2019

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa on vuodesta 2016 alkaen ollut oma osionsa, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin kahdesta neljään tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksissa on vuodesta 2017 alkaen tullut esittää merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit. Tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin 1 ja keskimäärin 1,04 EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettua merkittävää olennaisen virheellisyyden riskiä.

Tutustu seurantaan listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista.

Lisätietoja:

Raisa Vitikka
Laadunvarmistuksen asiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5052

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.09.2020