Muutoksia patenttihakemuksen nopeutettuun käsittelyyn

Patentti- ja rekisterihallitus tekee muutoksia kansallisten patenttihakemusten nopeutetun käsittelyn prosessiin. Muutosten tarkoituksena on tehdä nopeutettu käsittely ennakoitavammaksi, mikä vähentää tarvetta erityisjärjestelyille virastossa ja hakijan puolella.

Muutokset koskevat 1.9.2020 ja sen jälkeen tehtyjä hakemuksia. Jatkokäsittelytavoitteen (2 kk) muutos koskee takautuvasti kaikkia nopeutetussa käsittelyssä olevia hakemuksia.

Nopeutetun käsittelyn tavoitteena on, että hakijalla on mahdollisuus saada sekä patentoitavuuslausunto että mahdollinen hyväksyvä välipäätös etuoikeusvuoden aikana. Näin hakija saa ajoissa tietoa keksinnön patentoitavuudesta ja voi halutessaan hyödyntää Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmää ulkomailla.

Tärkeimmät muutokset

  • Nopeutettua käsittelyä pitää pyytää hakemusta tehtäessä. Myöhemmin tehtyä pyyntöä ei enää hyväksytä.
  • Hakemus ei putoa pois nopeutetusta käsittelystä, vaikka PRH joutuu muodollisella välipäätöksellä huomauttamaan hakemuksen puutteista, kuten puuttuvasta hakemusmaksusta, valta- tai siirtokirjasta. Hakija voi korjata muodollisia puutteita välipäätöksessä annetussa määräajassa.
  • PRH antaa ensimmäisen teknisen välipäätöksen 3 kk kuluessa siitä, kun kaikki hakemusasiakirjat ovat kunnossa ja hakemus on siirtynyt tekniseen tutkimukseen. Aiempi tavoiteaika oli 4 kk hakemuksen saapumispäivästä.
  • PRH antaa toisen välipäätöksen 2 kk kuluessa siitä, kun hakija on vastannut ensimmäiseen välipäätökseen. Aiempi tavoiteaika oli 1-2 kk.

Nopeutetun käsittelyn prosessi pysyy muilta osin ennallaan

Nopeutettua käsittelyä voi pyytää kansalliselle patenttihakemukselle, mukaan lukien etuoikeudella jätetyt, jaetut ja lohkaistut hakemukset. Nopeutettua käsittelyä ei voi saada Suomessa jatketulle kansainväliselle hakemukselle.

Patenttihakemus hyväksytään nopeutettuun käsittelyyn, jos tutkimustilanne hakemuksen tekniikan alalla sallii hakemuksen nopeutetun tutkimuksen ja jos hakemus täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

  1. keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja
  2. hakija aikoo jatkaa hakemustaan PPH-reittiä pitkin
  3. hakija esittää vapaamuotoisesti merkittävän taloudellisen syyn tai muun painavan perusteen nopeutetulle käsittelylle.

Nopeutetusta käsittelystä ei peritä lisämaksua.

Lue lisää nopeutetusta käsittelystä.

Lisätietoja:

Patentin neuvonta
p. 029 509 5858
s-posti: neuvonta.patentti@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.09.2020