Tilintarkastusvalvonnan uudelleen organisoinnin tavoitteena valvonnan kehittäminen

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta yhdistetään osaksi yritykset ja yhteisöt -tulosaluetta. Uusi organisaatio aloittaa 1.9.2020.

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on valvonnan vaikuttavuuden lisääminen. Yritykset ja yhteisöt -tulosalueelle on keskitetty myös muut PRH:n valvontatehtävät, mikä antaa hyvän pohjan eri valvontatoimintojen aktiiviselle kehittämiselle ja tehostumiselle PRH:ssa. Tarkoitus on myös edelleen vahvistaa vuoropuhelua tilintarkastustoimialan kanssa.

Yritykset ja yhteisöt -tulosaluetta johtaa Liisa Räsänen. Tilintarkastusvalvonnan toiminnot sijoitetaan yritykset ja yhteisöt -tulosalueen oikeudellisen yksikön eri tiimeihin organisaatiokaavion mukaisesti. Oikeudellisen yksikön päällikkönä toimii Terhi Maijala.

Tutustu organisaatiokaavioon (pdf).

Lisätiedot:

Johtaja Liisa Räsänen
Yritykset ja yhteisöt -tulosalue
p. 029 509 5467

Yksikön päällikkö Terhi Maijala
Oikeudellinen yksikkö
Yritykset ja yhteisöt -tulosalue
p. 029 509 5300

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.08.2020