EUIPOn ja jäsenvirastojen tiedonanto kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvystä, kun ulkoasu ei ole erottamiskykyinen

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat laatineet yhteisen tiedonannon, joka koskee sana- ja/tai kuvioelementin sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen.

Yhteisellä tiedonannolla pyritään siihen, että eri maiden virastot ja EUIPO noudattaisivat ratkaisuissaan yhteistä käytäntöä. Sen tarkoituksena on lisätä avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä asiantuntijoiden että käyttäjien hyödyksi. Tiedonannossa määritellään vähimmäisraja kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvylle silloin, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen.

PRH on osallistunut tiedonannon laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt sen.

Tämä yhteinen käytäntö tuli Suomessa voimaan 1.7.2020.

Lue tiedonanto kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvystä EUIPOn sivuilta.

Lisätietoja:
Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5547
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.07.2020