Muutoksia PCT-sovellutussääntöihin 1.7.2020

Kansainvälisen PCT-patentinhakujärjestelmän sovellutussääntöihin ja hallinnollisiin määräyksiin tulee muutoksia 1.7.2020.

PCT-sovellutussääntöjen muutoksilla mahdollistetaan patenttihakemuksen korjaaminen tilanteessa, jossa hakemukseen on liitetty erehdyksessä virheellisiä osia. Hakija voi tietyin edellytyksin toimittaa oikeat kappaleet virheellisten tilalle, jolloin hakemus saa kansainväliseksi tekemispäiväksi sen päivän, kun korjaukset on toimitettu (Rule 20.5bis).

Sovellutussääntöjen muutoksilla mahdollistetaan myös se, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) voi vastaanottavana viranomaisena hyväksyä määräajan ylityksen siinä tapauksessa, että sähköiset asiointikanavat eivät ole olleet toiminnassa. Katkon sattuessa PRH mm. julkaisee siitä tiedon kotisivuillaan ja tiedottaa WIPOa sääntöjen mukaan (Rule 82quater.2).

Muutoksilla laajennetaan myös niiden liitteiden määrää, jotka PRH toimittaa International Preliminary Examination Reportin (IPER) mukana WIPO:lle. Mukaan liitettävät dokumentit on yksilöity hallinnollisissa määräyksissä kohdassa 602bis(a). IPERin mukana toimitetaan mm. PRH:n antama arvio patentoitavuudesta (written opinion, WO) ja hakijan tutkimuksen aikana PRH:lle lähettämät kirjeet. Asiakirjat julkaistaan WIPOn PATENTSCOPE-tietokannassa.

Heinäkuun alussa voimaantulevat versiot PCT-sovellutussäännöistä (Regulations under the PCT) ja hallinnollisista määräyksistä (PCT Administrative Instructions) löytyvät WIPO:n kotisivuilta. Tutustu sovellutussääntöihin ja hallinnollisiin määräyksiin WIPOn kotisivuilla.

Lue lisää PCT-järjestelmästä prh.fi-sivuilla.

Lisätietoja:

Mika Kotala, Yksikön esimies
Tarkastus- ja PCT-yksikkö
+358 50 3099581
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.06.2020