Säätiöiden aika toimittaa vuosiselvitys säätiövalvontaan - mahdollista nyt myös suojatulla sähköpostilla

PRH ei voi myöntää lisäaikaa laissa säädetyn vuosiselvityksen toimittamiselle rekisteröitäväksi.

Säätiöiden täytyy noudattaa säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä.

Jokaisen säätiön täytyy tehdä toiminnastaan ja taloudestaan vuosiselvitys säätiörekisteriin, jota PRH ylläpitää.

PRH ei peri vuosiselvityksestä erillistä rekisteröintimaksua, vaan vuosittaisen valvontamaksun.

Milloin ilmoitat vuosiselvityksen?

Ilmoita vuosiselvitys kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Jos säätiön tilikausi on kalenterivuosi, toimita vuoden 2019 vuosiselvitys PRH:lle 30.6.2020 mennessä.

Mitä ilmoitat vuosiselvityksessä?

Ilmoita asiakirjoissa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi. Huomio! Tunnuslukulomaketta ei enää täytetä.

Lue ohjeet vuosiselvityksen sisällöstä.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Voit toimittaa vuosiselvityksen postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:een.

Postitse

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä.

Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH.

Sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia, koska säätiön vuosiselvitys sisältää salassa pidettävät tase-erittelyt. Liitä vuosiselvitys sähköpostiin liitteenä pdf-muodossa. Valitse vastaanottajaksi "Säätiön vuosiselvityksen lähettäminen". Lue lisää suojatusta sähköpostista.

Lisätietoa:
Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.06.2020