PRH:n määräys tilinpäätöksen ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin

Osakeyhtiö ja osuuskunta ilmoittavat tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin pääsääntöisesti veroilmoituksen mukana. Tilinpäätösasiakirjat voidaan ilmoittaa myös suoraan PRH:lle Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin -lomakkeella.

Kun tilinpäätösasiakirjat ilmoitetaan suoraan PRH:lle, Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin -lomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat täytyy lähettää

  • postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH tai
  • sähköpostitse yhtenä pdf-muotoisena (Portable Document Format-muoto) liitetiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi.

Lue tarkempi ohjeistus tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Tämä määräys on julkaistu Patentti- ja rekisterihallituksen määräyskokoelmassa PRH/928/01/2020 Finlex viranomaispäätöksiä ja määräyksiä https://finlex.fi/fi/.

Tilinpäätökset kaupparekisteriin "napin painalluksella"

PRH on rakentanut IXBRL-rajapinnan sähköisten tilinpäätösten vastaanottamiseksi kaupparekisteriin.

IXBRL-kielen (Inline eXtensible Business Reporting Language) avulla talousraportteja voidaan muodostaa, käsitellä, jalostaa ja visualisoida koneellisesti. IXBRL-muotoisissa tilinpäätöksissä tiedot esitetään standardien ja luokitusten mukaisesti yhtenäisellä tavalla. Tämä muun muassa vähentää riskiä siitä, että tilinpäätöksestä puuttuisi oleellisia tietoja.

Ohjelmistoyritykset voivat tehdä IXBRL-rajapintaa käyttäviä kirjanpito-ohjelmia, joiden avulla tilitoimistot voivat lähettää tilinpäätöksen kaupparekisteriin "napin painalluksella".

Lisätietojen antaja:
Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.05.2020