Uusi velvoite: Ilmoita yrityksen edunsaajat (omistajat) kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020

Koronavirustilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Uusi velvoite tehdä edunsaajailmoitus koskee noin 300 000 yritystä, joista valtaosa ei vielä ole tehnyt ilmoitusta.

Velvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja ja tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa. Edunsaajien ilmoittaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen helpottaa siten yrityksen omaa toimintaa.

Kuka on edunsaaja?

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Huomio! Edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Mitkä yritykset ilmoittavat?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys.

Toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Yhdistykset ja säätiöt eivät myös tee ilmoitusta.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus viimeistään 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen yrityksen puolesta. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa.

Mistä saat lisätietoja?

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko uusi velvoite yritystäsi, ja ketkä ovat edunsaajia. Siirry edunsaaja-apuriin.

Lue ohje edunsaajailmoituksen tekemisestä prh.fi-sivulta.

Virre-tietopalvelun Kuulutushausta voit tarkistaa maksutta Y-tunnuksen perusteella, onko yrityksen edunsaajailmoitus rekisteröity. Kuulutushaun tuloksissa tieto rekisteröinnistä näkyy Rekisteröity asia -sarakkeessa merkintänä "Tosiasialliset edunsaajat". Siirry Virre-palvelun Kuulutushakuun.

Tiedustelut:

Edunsaajien ilmoittamisen neuvonta
ma - pe 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5200


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.05.2020