Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2019 on julkaistu

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta on julkaissut tilintarkastusalan markkinaseurantaraportin 2019. Tiedot perustuvat tilintarkastusyhteisöiltä ja JHTT-yhteisöiltä saatuihin valvontatietoilmoituksiin ja laskutusta varten antamiin tietoihin vuodelta 2018.

PRH:n tilintarkastusvalvonnalla on EU-säännöksiin perustuva lakisääteinen velvollisuus seurata tilintarkastusalan markkinoita ja koota kansallisia seurantaraportteja EU-tason tietokantaa varten. Edellinen EU-tasoinen tilintarkastusalan markkinaselvitys tehtiin vuodelta 2015.

Vuoden 2018 markkinatietojen perusteella voidaan todeta muun muassa seuraavaa:

  • Tilintarkastajien valvontatietoilmoitusten mukaan Suomessa tehdään vuosittain noin 118 000 lakisääteistä tilintarkastusta ja annetaan sama määrä tilintarkastuskertomuksia.
  • Tilintarkastajien lukumäärä on pysynyt yhteisöittäin lähes ennallaan edelliseen vuoden 2015 markkinaselvitykseen verrattuna.
  • PIE-tilintarkastukset ovat keskittyneet suurimmille tilintarkastusyhteisöille.
  • PIE-asiakkaiden lukumäärän mukaan neljällä suurimmalla (Big Four) tilintarkastusyhteisöllä on 82 % kaikista PIE-tilintarkastustoimeksiannoista.

PIE-asiakkuuksien PIE-liikevaihto oli yhteensä 24,1 milj. €.

Selvityksen tarkoituksena on kerätä kansallisesti tietoja tilintarkastajista ja tilintarkastusmarkkinoista ja luoda tiedoista yhteinen EU:n tietokanta. Tilintarkastusmarkkinoita koskevaan tietokantaan kerättyjen tietojen avulla voidaan muun muassa seurata tilintarkastuksen riskejä, suunnitella ja kohdistaa valvontatoimia sekä kehittää tilintarkastusalaa.

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laatimat taulukot toimitettiin kesäkuussa 2019 EU:n komissiolle. Komissio yhdistää EU-valtioiden kansallisten viranomaisten toimittamat tiedot EU-tason raportiksi ja toimittaa kansalliset raportit myös eräille muille EU-viranomaisille. Tietoja EU-tasolla hallinnoi CEAOB (Committee of European Auditor Oversight Bodies). CEAOB on EU:n tasolla toimiva tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöelin, jonka asema ja tehtävät perustuvat EU:n tilintarkastusasetukseen 537/2014. CEAOB pyrkii muun muassa tietoa jakamalla edistämään tilintarkastuksen laatua Euroopassa.

Tutustu markkinaseurantaraporttiin

Lisätietoja:

Kristiina Borg
Tutkinta- ja laillisuusvalvonta -yksikön päällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
p. 029 509 5020

Tuomas Honkala
Trainee
Patentti- ja rekisterihallitus
p. 029 509 5004

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.04.2020