Tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden vuosiraportti 2019: käsiteltyjen tutkinta-asioiden määrässä raju kasvu edellisvuoteen

Vuonna 2019 PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli 68 tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toimintaa koskevaa tutkinta-asiaa. Tilintarkastuslautakunta käsitteli näistä tutkinta-asioista yli puolet seuraamusten määräämiseksi.

Tutkinta-asiana selvitetään jälkikäteen tilintarkastajan toiminnan tilintarkastuslainmukaisuutta. Jos tutkinta johtaa seuraamuksiin, niiden käytöstä päättää tilintarkastuslautakunta.

Tilintarkastuslautakunnassa käsitellyissä tutkinta-asioissa teemoina toistuivat muun muassa

  • eri syistä virheelliset tilintarkastuskertomukset
  • hallinnon tarkastus
  • toimenpiteet riittävän ja olosuhteisiin soveltuvan tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
  • puutteellinen ammatillinen harkinta ja skeptisyys sekä
  • asianmukaisen tilintarkastusdokumentaation puuttuminen.


Vuonna 2019 tilintarkastuslautakunta

  • päätti peruuttaa kahden HT-tilintarkastajan hyväksymisen
  • antoi varoituksen 8 HT-tilintarkastajalle, 7 KHT-tilintarkastajalle, yhdelle JHT-tilintarkastajalle ja yhdelle tilintarkastusyhteisölle
  • antoi huomautuksen 5 HT-tilintarkastajalle ja 5 KHT-tilintarkastajalle.


Seitsemän KHT-tilintarkastajan, kahden HT-tilintarkastajan ja kuuden tilintarkastusyhteisön (yhteensä seitsemässä tutkinta-asiassa) kohdalla ei katsottu olevan syytä seuraamuksen antamiseen.

Kanteluiden määrä asunto-osakeyhtiöistä jatkui ennallaan

PRH:n tilintarkastusvalvonnan ratkaisemissa tapauksissa, ilman tilintarkastuslautakunnan käsittelyä, yksi painopistealue aiempien vuosien tapaan olivat asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastukset. Niitä oli 13 kpl eli noin 40 prosenttia tapauksista.

Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastajia koskevissa valvontatapauksissa oli useimmiten kysymys hallinnon tarkastuksesta eli hallituksen ja isännöitsijän toiminnan lainmukaisuuden arvioinnista. Tilinpäätöksestä selvitettävät asiat ovat yleensä pääasiassa yhtiövastikkeiden ja lainaosuuksien tarkastamista. Näillä seikoilla on olennaista merkitystä osakkeenomistajien taloudelliseen asemaan ja yhdenvertaisuuteen.

Tutkinta-asioiden vuosiraportti kuvaa tutkinta-asioiden kehityksen ja muutokset vuonna 2019.

Vuosiraportin tavoitteena on välittää tutkinta-asioista ja lainsäädännön soveltamisesta tietoa asiakkaille ja sidosryhmille.

Tutustu vuosiraporttiin.

Lisätietoja:
Kristiina Borg
Tutkinta- ja laillisuusvalvonta -yksikön päällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
p. 029 509 5020

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.04.2020