EUIPOn ja jäsenvirastojen päivitetty tiedonanto uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta

Tavaramerkkilainsäädäntöä on uudistettu EU:ssa, ja yksi keskeisistä muutoksista on, että tavaramerkkejä ei enää tarvitse kuvata hakemuksessa graafisesti. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten, erilaisissa formaateissa esitettävien tavaramerkkien hyväksymisen.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat julkaisseet päivitetyn tiedonannon uudentyyppisistä tavaramerkeistä. Tiedonanto sisältää koosteen erityyppisten tavaramerkkien määritelmistä ja kuvaustavoista sekä uudentyyppisiä tavaramerkkejä haettaessa käytettävistä tiedostoformaateista, jotka eri jäsenmaissa hyväksytään.

Tiedonannon tarkoituksena on välttää se, että eri maiden virastot hyväksyvät erityyppisiä tavaramerkkejä, soveltavat erilaisia määritelmiä tai asettavat merkeille erilaisia kuvausvaatimuksia.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on osallistunut tiedonannon laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt sen.

EUIPO ja EU:n jäsenmaiden virastot julkaisivat vuonna 2017 ensimmäisen yhteisen tiedonannon uudentyyppisistä tavaramerkeistä.

Lue päivitetty tiedonanto uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta. (pdf, 0.62 Mt)
Lisätietoja:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
puh. 029 509 5399
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.04.2020