EUIPOn ja jäsenvirastojen tiedonanto mallien internetissä julkistamisen arviointikriteereistä

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat laatineet yhteisen tiedonannon niistä arviointiperusteista, joilla arvioidaan mallien julkistamista internetissä.

Yhteisellä tiedonannolla pyritään siihen, että eri maiden virastot ja EUIPO noudattaisivat ratkaisuissaan yhteistä käytäntöä. Tiedonannossa selkeytetään ja yhtenäistetään niiden todisteiden arviointia, joilla näytetään toteen mallien julkistaminen internetissä. Tavoitteena on näin saada lisättyä avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta.

PRH on osallistunut tiedonannon laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt sen.

Tämä yhteinen käytäntö tulee Suomessa voimaan 1.7.2020.

Lue tiedonanto mallien internetissä julkistamisen arviointikriteereistä EUIPOn sivuilta.

Lisätietoja:
Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5547
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.04.2020