Kaupparekisteristä on poistettu hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä yrityksiä, jotka eivät ole ilmoittaneet hallitustaan kehotuksista huolimatta.

Poistetut yritykset

PRH poisti kaupparekisteristä 642 osakeyhtiötä, osuuskuntaa ja asunto-osakeyhtiötä, jotka eivät ilmoittaneet hallitustaan kaupparekisteriin määräajassa.

Katso lista kaupparekisteristä poistetuista yrityksistä (pdf, 0.17 Mt)
Poistetut yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen lokakuussa 2019. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan hallitus kaupparekisteriin määräajassa.

Marraskuussa 2019 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa PRH kehotti yrityksiä ilmoittamaan hallituksensa 26.2.2020 mennessä.

Lisäksi tiedotimme poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen.

PRH:n oikeus poistaa kaupparekisteristä hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §), osuuskuntalakiin (23 luvun 4 §) ja asunto-osakeyhtiölakiin (22 luvun 4 §).

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, ks. yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnolta. Siirry Verohallinnon yhteystietoihin vero.fi-sivuille.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin viiden vuoden kuluessa siitä, kun yritys on poistettu rekisteristä. Palauttamisen edellytykset:

  • Pyydät yrityksen palauttamista kaupparekisteriin.
  • Ilmoitat yrityksen päätösvaltaisen hallituksen kaupparekisteriin.

Näin pyydät palautusta kaupparekisteriin

Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa pyydät yrityksen palauttamista kaupparekisteriin. Hakemus on maksuton.

Hakemuksessa täytyy olla palautettavan yrityksen nimi (toiminimi) ja Y-tunnus sekä hakijan yhteystiedot.

Hakija tai tämän valtuuttama henkilö allekirjoittaa hakemuksen. Jos valtuutettu allekirjoittaa, liitä mukaan valtakirja.

Liitä mukaan pöytäkirja osakkeenomistajien tai jäsenten kokouksesta, jossa hallitus on valittu.

Lähetä hakemus ja liitteet

  • joko sähköpostissa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen valvonta(at)prh.fi
  • tai postitse osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH.

Näin ilmoitat hallituksen kaupparekisteriin

Ilmoita yrityksen päätösvaltainen hallitus kaupparekisteriin paperilomakkeilla. Rekisteristä poistettu yritys ei voi tehdä ilmoitusta sähköisesti.

Ilmoitus maksaa 95 euroa.

Lue ohje hallituksen ilmoittamisesta:

Lisätietoja

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.03.2020