Hallituksen ilmoittaminen yhdistyksiin mahdollista, mutta ei pakollista

Yhdistyslain muutoksen ja rahanpesulain voimaantulon myötä yhdistykset ovat viime syksystä asti voineet halutessaan ilmoittaa myös hallituksensa yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen hallituksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin mahdollistaa, että joku muukin täysi-ikäinen hallituksen jäsen kuin hallituksen puheenjohtaja voi allekirjoittaa yhdistyksen muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin.

Nimenkirjoittajat ja hallituksen jäsenet ilmoitettava eri kohdissa

Hallituksen jäsenellä voi yhdistyksen sääntöjen mukaan olla nimenkirjoitusoikeus. Tämän vuoksi yhdistys voi siis joutua ilmoittamaan joitain henkilöitä rekisteröitäväksi kahdessa eri kohdassa: sekä nimenkirjoittajaksi että hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten muutosilmoitus ei muuta yhdistyksen nimenkirjoittajatietoja. Jos yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on myös hallituksen jäsenillä, pitää yhdistyksen tehdä samalla myös nimenkirjoittajien muutosilmoitus.

Huomaathan lisäksi, että jos yhdistys on ilmoittanut nimenkirjoittajaksi hallitukseen sääntöjen mukaan kuuluvan henkilön, kuten sihteerin, varapuheenjohtajan tai hallituksen ”rivijäsenen”, ei pelkästään nimenkirjoittajaksi ilmoitetulla henkilöllä ole oikeutta allekirjoittaa ilmoitusta.

Muista pitää tiedot ajan tasalla

Vaikka hallituksn ilmoittaminen on vapaaehtoista, hallituksen tiedot on pidettävä ajan tasalla, jos hallituksen kokoonpanossa tapahtuu muutoksia.

Ilmoita henkilöitä koskevat muutokset viivytyksettä tarvittaessa yhdessä nimenkirjoittajien muutosten kanssa ristiriitaisten rekisteritietojen välttämiseksi.

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että PRH rekisteröi yritysten ja yhteisöjen edunsaajien tietoja. Edunsaaja on henkilö, joka käyttää määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä. Yhdistyksen rekisteriin merkitty hallitus ja sen puheenjohtaja katsotaan yhdistyksen edunsaajiksi.

Lue lisää ilmoituksen tekemisestä yhdistysrekisteriin.

Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

Lisätietoja:

Yhdistysrekisterin asiakaspalvelu
puh. 029 509 5959
s-posti: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.03.2020