Raportti tarkastusvaliokuntakyselystä julkaistu – tarkastusvaliokuntien taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen asiantuntemukselle kasvava tarve

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Finanssivalvonnan (Fiva) julkistaman tarkastusvaliokuntakyselyn tulosten perusteella jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö ja taloudellinen ympäristö tekevät tarkastusvaliokuntatyöskentelystä yhä haastavampaa työkuorman ja ajanhallinnan näkökulmasta. Tarkastusvaliokunnan aiempaa keskeisempi rooli ja tilinpäätösraportoinnin monimutkaistuminen edellyttävät vahvaa taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen osaamista.

Kyselyn tulosten perusteella PRH ja Fiva haluavat kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on tukea hallituksen päätöksentekoa ja tehokasta työskentelyä
  • Tarkastusvaliokunnan asiantuntemukselle ja riippumattomuudelle on kasvava tarve
  • Tehokkailla tarkastusvaliokunnilla on selvästi määritellyt toimintaperiaatteet
  • Tarkastusvaliokunnilla on keskeinen rooli tilintarkastajan valinnassa
  • Tarkastusvaliokuntien tulisi seurata säännöllisesti tilintarkastusta ja tilintarkastajan riippumattomuutta
  • Tilintarkastuksen laadun mittarit toimivat tarkastusvaliokuntien apuna tilintarkastajan valinnassa ja valvonnassa
  • Tarkastusvaliokunnilla on tärkeä vaikutus taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen .

EU:n tilintarkastusuudistus vahvisti tarkastusvaliokuntien roolia , ja monet aiemmin parhaina käytänteinä pidetyt toimintatavat ovat nyt lainsäädäntöä. Euroopan komissio kannustaa valvontaviranomaisia vuoropuheluun tarkastusvaliokuntien kanssa. Vuoropuhelun odotetaan edistävän uusien velvollisuuksien ja tarkastusvaliokuntien aiempaa keskeisemmän roolin tiedostamista. EU:n tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelin (CEAOB) laati EU-tasoisen tarkastusvaliokuntakyselyn, jonka tavoitteena on auttaa viranomaisia ymmärtämään entistä paremmin tarkastusvaliokuntien työskentelyä ja haasteita. PRH ja Fiva toteuttivat yhdessä CEAOB:n tarkastusvaliokuntakyselyn vuonna 2019. PRH vastaa tilintarkastusalan markkinaseurannasta. Fiva vastaa tarkastusvaliokuntien toiminnan arvioinnista ja seurannasta. Kysely lähetettiin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt) tarkastusvaliokunnille sekä tarkastusvaliokuntien tehtäviä hoitaville hallituksille. Raportissa on yhteenveto ja analyysit 122 vastauksesta.

Lue englanninkielinen raportti tarkastusvaliokuntakyselystä - helmikuu 2020 (pdf, 2.62 Mt)

Katso myös Fivan julkaisut ja tiedotteet.

Lisätietoja:

Riikka Harjula, tulosaluejohtaja, riikka.harjula(at)prh.fi tai puh. + 358 295 095 921

Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, tiina.visakorpi(at)fiva.fi tai puh. +358 400 606734


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.02.2020