Uusi velvoite: Ilmoita yrityksen edunsaajat (omistajat) kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Uusi velvoite koskee noin 300 000 yritystä, joista valtaosa ei vielä ole tehnyt ilmoitusta.

Velvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja ja tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa.

Kuka on edunsaaja?

Yrityksen täytyy tehdä edunsaajistaan erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Mitkä yritykset ilmoittavat?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys.

Toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Yhdistykset ja säätiöt eivät myös tee ilmoitusta.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Ilmoitus on maksuton.

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen yrityksen puolesta. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa.

Mistä saat lisätietoja?

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko uusi velvoite yritystäsi, ja ketkä ovat edunsaajia. Siirry edunsaaja-apuriin.

Lue lisää edunsaajailmoituksesta prh.fi-sivulta.

Tiedustelut:

Edunsaajien ilmoittamisen neuvonta
ma - pe 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5200

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.01.2020