Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä: Ilmoita tilinpäätös 22.1.2020 mennessä, jotta yrityksesi välttyy poistamiselta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät ilmoita tilinpäätöstään rekisteröitäväksi kehotuksista huolimatta.

Poistomenettelyssä olevat yritykset

Vuoden 2019 viidennessä poistomenettelyssä olevat osakeyhtiöt ja osuuskunnat eivät ole ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Lista vuoden 2019 poistomenettelyn 5. erässä olevista yrityksistä on prh.fi-sivuilla.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin joka tilikaudelta, vaikka yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei ilmoita tilinpäätöstään eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Poistomenettely perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §) ja osuuskuntalakiin (23 luvun 4 §).

Ilmoita tilinpäätös PRH:een 22.1.2020 mennessä

Tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneiden yritysten kaupparekisteritietoihin on tehty merkintä, jossa kehotetaan toimittamaan tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin 22.1.2020 mennessä.

Yrityksille on lähetetty tästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröityyn osoitteeseen. Kehotus on julkaistu myös Virallisen lehden numerossa 79/11.10.2019.

Yritys välttyy kaupparekisteristä poistamiselta, kun ilmoitat tilinpäätöksen PRH:een viivytyksettä.

PRH voi osakeyhtiölain ja osuuskuntalain perusteella kehottaa yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat siltä tilikaudelta, jonka päättymisestä on kulunut yli yksi vuosi. Jos esimerkiksi tilikausi on kalenterivuosi, yrityksen täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti tätä uudemmalta tilikaudelta.

Huomaa käsittelymaksu 85 euroa, kun ilmoitat tilinpäätöksen kaupparekisteriin myöhemmin kuin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Maksua sovelletaan ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, jotka ovat päättyneet vuonna 2019. Älä maksa tilinpäätösilmoitusta etukäteen, vaan PRH lähettää laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Katso ohjeet tilinpäätösilmoituksen tekemiseen prh.fi-sivuilta. Ohjeista löydät muun muassa tiedon siitä, mitkä asiakirjat kunkin yritysmuodon tulee lähettää PRH:een. Lue ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta.

Kaupparekisteristä poisto helmikuussa 2020

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 22.1.2020 mennessä, eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään helmikuussa 2020.

Tiedustelut:

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.01.2020