Kaupparekisterin linkkejä - Handelsregistrets länkar - Trade Register / Company register links

Viranomaiset, organisaatiot - Myndigheter, organisationer - Authorities, organisations

Muita hyödyllisiä linkkejä - Andra nyttiga länkar - Other useful links

European Business Register (EBR)

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Ulkomaisia rekisteriviranomaisia - Utländska registreringsmyndigheter - Foreign Trade Registers

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.10.2021